Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Archive for 'city logistics'

City logistics: Hub or no hub?

Countless books and articles have been written about urban distribution centers, logistics decoupling points, city hubs and urban consolidation centers. Every self-respecting European city has been the scene of such initiatives – the one more successful than the other, but all highly subsidized in any case. What can we learn from those initiatives? The best [...]

Are Web Stores Causing Traffic Jams In Neighbourhoods?

Online shopping isn’t creating more congestion – and it won’t do that even when the number of web-store deliveries doubles to 200 million in 2020. But that doesn’t stop my neighbors from complaining all over social media about the increasing number of delivery vans in the street.

Stadslogistiek: hub of hubloos?

Er zijn bibliotheken vol geschreven over stedelijke distributiecentra, logistieke ontkoppelpunten, city hubs of urban consolidation centers. Elke zichzelf respecterende stad in Europa heeft wel zo’n initiatief gekend. De een met meer succes dan de ander. Maar, in elk geval altijd met veel subsidie. Wat kunnen we van die initiatieven leren? Is de beste hub misschien [...]

Een slimme en schone stadslogistiek moet steden redden

Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden. Het zorgt ervoor dat restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben en de verbouwing probleemloos verloopt. Verstedelijking stelt nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteit.

Wat gaat stedelijke distributie heen?

Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden. Het zorgt ervoor dat restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben en de verbouwing probleemloos verloopt. Verstedelijking stelt nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteit.

Cleaner city logistics starts with procurement

Local government is one of the largest employers in the Netherlands, with departments and services across hundreds of sites in a municipality. Every day, these sites are supplied with printer paper, catering, maintenance products, cleaning items, paving and much, much more.

Waste logistics needs to become cleaner, smarter and more valuable

We need to make the city’s waste valuable again through smarter and cleaner waste collection. That would enhance the livability of neighborhoods, but it would also enable more reuse of goods. The waste supply chain of the city center needs to be reinvented.

Can we improve citylogistics to HoReCa? No!

One out of every three trucks and vans in city centers is going to hotels, bars and restaurants (HoReCa). Premium hotels are six or seven times more likely than shops to have a delivery truck parked outside. Two of Amsterdam’s premium hotels wondered if something couldn’t be done to change that. As it turns out, [...]

Inkoop en stedelijke distributie: HvA en UvA zien kansen in Amsterdam

Talloze bedrijven leveren diensten en producten aan de UvA en HvA in Amsterdam, van kantoorartikelen tot catering en van advies tot onderhoud. Het vervoer daarvoor rijdt door de hele stad. Dit kan duurzamer, constateerden Facility Services en HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology.

Stadsafval: dat moet slimmer, schoner en waardevoller

Het lijkt deze kerst wel Napels aan de Amstel. Overal in de buurt liggen bergen afval van horeca, BandB-gasten en bewoners. Rond de glasbak op de Geldersekade is het een grote puinhoop. Er wordt een hele week geen huisvuil opgehaald in de binnenstad. Dat is gewoon te lang voor de drukke en levendige binnenstad. Als bewoner snap [...]