Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

PHILIPS LIGHTING WINT NEDERLANDSE LOGISTIEK PRIJS

Philips Lighting heeft de Nederlandse Logistiek Prijs gewonnen. De vereniging Logistiek management beloont elk jaar uitzonderlijke prestaties in het vakgebied logistiek. De vLm wil met deze prijs de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland stimuleren. De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron en een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven vervullen.
Eerdere winnaars waren onder meer DHL, Wehkamp, IBM, Hema, Heineken en de Van Drie Groep. In 2007 kreeg TomTom WORK de prijs. In 2008 wordt de prijs voor de 25e keer uitgereikt en bestaat de vereniging Logistiek management 35 jaar.

Juist in het jubileumjaar 2008 wil de vereniging Logistiek management de prijs uitreiken aan een Nederlands bedrijf dat al 20 jaar of langer aan de criteria voor de Nederlandse Logistiek Prijs voldoet en met haar logistieke innovaties daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het logistieke vakgebied. De jury zocht daarom een bedrijf dat toonaangevend is voor de ‘Nederlandse logistieke school’.

logistiek prijsDe jury heeft besloten dat de prijs dit jaar naar Philips Lighting gaat. Op 6 november 2008 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings de Logistieke Prijs Nederland 2008 overhandigd aan Frank Van Der Vloed, Vice President en General Manager Philips Lighting Benelux. De gebeurtenis vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Logistiek Management (VLM) onder het toezien van 250 genodigden te Nijkerk.

Philips heeft als geen andere Nederlandse onderneming decennialang “school” gemaakt en de recente turn around bij Philips Lighting is het zoveelste bewijs van de veerkracht van Philips.

Algemeen
Philips Lighting maakt een snelle technologische ontwikkeling van analoge gloeilampen naar hi-tech digitale lighting-producten, van traditionele verlichting naar groene spaarlampen, en verder naar digitale, high tech solid state lighting. Tevens is er een beweging naar nieuwe distributiekanalen zoals energieleveranciers.

Op de markt betekent dit een overgang van leverancier van relatief laagwaardige vervangingsproducten naar fabrikant van hoogwaardige eerste installatie-producten die een leven lang meegaan in bijvoorbeeld een gebouw of een auto.
Dit komt niet alleen tot uiting in de overname van armaturenfabrikanten als Massive en Genlyte, maar verandert ook de productie en logistiek van regionaal naar meer en meer globaal. Philips produceert producten wereldwijd, voornamelijk het Verre Oosten. Tekenend is dat Philips Lighting sinds 2003 sterk actief is in China. Inmiddels komt 40% van de productie van de producten van Philips Lighting uit het Verre Oosten. De daarmee gepaard gaande verlenging van de logistieke keten heeft Philips Lighting slim opgevangen.

Philips Lighting is in staat geweest de logistiek tijdig en effectief aan te passen aan de veranderende markomstandigheden. Het premium-merk Philips heeft nu ook een premium supply chain.

Belangrijke veranderingen in de logistiek van Philips Lighting waren:
• De integratie van distributie-activiteiten in vier regionale distributiecentra in Europa.
• Het voor een deel van de goederenstroom verleggen van het klantorder-ontkoppelpunt van de fabriek naar voorraadcentra in de grootste exportmarkten; post marking - post packaging. En Philips was juist de bakermat van dit KOOP-concept dat elke student kent.
• De inzet van moderne ICT systemen in de keten, waaronder SAP-APO voor de supply chain planning.
• Het op een andere wijze aansturen van de wereldwijde logistieke keten.
• Het verkorten van doorlooptijden in de logistieke keten.
• Vendor managed inventory met vele grote klanten in de automotive, groothandel en installatiebranche.
• Een Lean Six Sigma programma (‘Business Excellence’) waarbij Philips logistiek talent actief ontwikkelt.
• Andere zaken zijn: global data management, secure trade lanes en de inkoop van transportdiensten via e-sourcing.

Een duurzame supply chain
Op het zelfde moment heeft Philips Lighting de verantwoordelijkheid genomen om de logistieke keten duurzaam in te richten. De productie van een traditionele TL-buis kost 1 euro, die TL-buis verbruikt gedurende de levensduur 25 euro stroom. De noodzaak wereldwijd na te denken over duurzaamheid heeft bij Philips Lighting tot innovatieve nieuwe concepten geleid. Niet alleen in producten, maar ook in de eigen logistieke keten.

De ‘Green Supply Chain’ initiatieven zijn een voorbeeld voor vele andere ondernemingen. Een daadwerkelijke aanpak van ‘cradle-to-cradle’. Daarvoor ontving Philips Lighting eerder onder meer de ‘Verantwoord Ketenbeheer Award’ gekregen.

Philips Lighting is een van de grootste verladers in Europa. Op het gebied van transport heeft Philips verbeteringen bereikt in de beladingsgraad van vrachtwagens, de training van chauffeurs, een betere inzet van CO2-vriendelijke modaliteiten en slimmer verpakkingen.
Philips Lighting is een voorbeeld dat zeker de logistieke tekstboeken in de komende jaren zal halen en een nieuwe generatie logistieke professionals zal inspireren.

Een aanpak op alle fronten
De aanpak van Philips Lighting kenmerkt zich door een aanpak op alle fronten: in de grondvorm, processen, beheersing, ICT, de organisatie en, niet in de laatste plaats, de mensen.

De criteria

1. Het project/systeem dient innovatief te zijn en een “doorbraak’ betekenen. Het hoeft hier niet noodzakelijkerwijs om een volledig nieuw concept te gaan; wel dient de ‘doorbraak’ in het betreffende bedrijf te kunnen worden aangetoond.

Door de overgang naar ‘first installation’ gaat Philips Lighting meer lijken op high tech logistieke ketens. Dat is op zich niet innovatief, maar de verandering is wel bijzonder omdat deze vrij snel gaat. Door de tijdige aanpassing van de logistiek heeft Philips de ontwikkelingen in de markt kunnen volgen.

Philips heeft mede dankzij de aanpassingen in de logistiek haar positie als globale speler in hoogwaardige lighting-producten kunnen verstevigen. Innovaties zijn op diverse terreinen te vinden (zie eerder genoemde punten)

2. In het project/proces moet customer service centraal staan, en dient derhalve de klant uitgangspunt te zijn.

Hier geldt in hoge mate: de klant vraagt, Philips levert. De servicegraad ligt op een hoog niveau en klanten zijn goed te spreken over de logistieke samenwerking. Nu de supply chain organisatie staat kan Philips in de toekomst de klanten nog meer betrekken bij logistieke initiatieven.

3. Het project/proces dient kosteneffectief te zijn. Een project/proces mag technisch nog zo uitgebalanceerd zijn, als het niet kosteneffectief is zal de levensvatbaarheid van de verandering onvoldoende zijn. Het project/proces mag geen idee zijn dat algemeen wordt beschouwd als niet (voldoende) functionerend of waarvan de waarde voor de langere termijn wordt betwist.

Philips heeft de jury aangetoond dat de bereikte voordelen concreet en groot waren, maar ook dat Philips deze voordelen heeft weten vast te houden. Philips heeft ook haar hoge marge kunnen vasthouden. En daarmee creëert logistiek waarde.

4. In het project/proces dient rekening gehouden te zijn met effecten voor mensen. Aangetoond moet kunnen worden dat er in het project/proces vooraf rekening is gehouden met de veranderingen, en dat in de gevolgen voor het management en/of de medewerkers zijn voorzien.

Er is ook veel aandacht geweest voor de cultuur en het veranderingsmanagement. Aspecten daarvan zijn het Lean Six Sigma programma en het wereldwijd werken met zelfsturende teams.
Philips Lighting heeft laten dat er niet een enkele persoon verantwoordelijk was voor het succes, maar een heel team Philips mensen. Philips Lighting heeft laten zien dat logistiek vooral toch mensenwerk is en alleen een topteam de hoogste resultaten kan bereiken.

5. Het project/proces moet geïmplementeerd zijn.

Philips Lighting heeft veel bereikt en is er “klaar voor”, toch staan er nog diverse verbeteringsprojecten op het programma.

Van Der Vloed bedankte in zijn slotwoord Frank Sprenkels als voormalig Senior Vice President Supply Chain Management Philips Lighting onderwiens leiding deze prestaties zijn gerealiseerd. Daarnaast benadrukte hij het multidisciplinaire en team karakter van de supply chain management functie. Daarnaast stelde hij dat een goede supply chain prestatie in de vorm van een excellente afleverbetrouwbaarheid crusiaal is voor Philips Lighting en al haar business relaties.

Jurysamenstelling

Jhr. Prof. dr. W. Ploos van Amstel (voorzitter)

Ing. C.H. van Amstel

B.G. Radstaak

Prof.dr. J. van Hillegersberg

Write a comment