Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Sense and respond met boerenverstand

Met de innovatieve Sensoor kan de boer vanuit zijn luie stoel, of vanaf zijn mobieltje, zijn kudde in de gaten houden. De SensOren kunnen meetgegevens via een sterke antenne over meer dan 1.200 meter verzenden. Daarnaast kan de SensOor ook zorg verlenen, doordat het door de huid heen vitamine E toedient. Lees verder op Depers.nl.

De Pers meldt:
Bedenker van ‘koeienmanagementsysteem’ is winnaar van de Syntens MKB Innovatie Top 100; Agis Automatisering. Agis levert al jaren allerlei technische oplossing voor boerenbedrijven en dierenartsen, maar de echte klapper stamt uit 2005 wanneer melkveehouder Gerard Griffioen in Amerika samen met een dierenarts melkveehouderijen bezoekt. Met 800 tot 3.000 koeien zijn ze aanzienlijk groter dan de gemiddelde Nederlandse melkveehouderij. Zij zien er tot hun verbazing een medewerker voortdurend de koeien temperaturen. Het is een nogal arbeidsintensieve, maar effectieve methode om het welzijn van de dieren in de gaten te houden.

Voor in Nederland is het niet reëel, maar al lopend door de stal ontstaat het idee om de gezondheid van de koeien met elektronica permanent in de gaten te houden. Samen met TNO en de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht ontwikkelde de melkveehouder een prototype voor een meetapparaatje dat vanuit het oor van de koe in verbinding staat met de buitenwereld.

Het meetapparaatje krijgt de naam SensOor en Griffioen meldde al eens dat hij verwacht dat zijn bedrijf Agis Automatisering er de komende jaren wereldwijd miljoenen van kan afzetten. De ingenieuze vinding meet via de gehooringang doorlopend ‘koesignalen’ als temperatuur, activiteit, ademhaling, hartslag en/of herkauwen. Ziektes als uierontsteking, het bepalen van het beste moment van bevruchting of eventueel het ideale tijdstip van afkalveren: het is allemaal te volgen. Dat meldt De Pers.

De boer kan in feite vanuit zijn luie stoel – of vanaf zijn mobieltje –zijn hele kudde in de gaten houden, de SensOren kunnen hun meetgegevens via een sterke antenne over meer dan 1.200 meter verzenden. Daarnaast kan de SensOor ook acute zorg verlenen doordat het door de huid heen vitamine E toedient.

bron: De Pers, 17 mei 2009

Write a comment