Main menu:

Lezingen door Walther Ploos van Amstel

If you want to invite Walther as a speaker for your conference, workshop or round table, please contact Speakers Academy.

Comments

Comment from Peter van der Lee
Time April 21, 2017 at 2:12 pm

Dromen helpt!” is het motto van een nieuw initiatief van ‘Hart van Alkmaar’. De vereniging van bewoners van de binnenstad wil daarmee beleidsmakers voeden met ideeën voor de binnenstad-van-morgen. Die denkbeelden kunnen op hun beurt weer dienen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
De Alkmaarse binnenstad moet zijn gebaseerd op een goede samenwerking tussen bewoners, winkeliers c.q. horeca en bezoekers. Door begripvol met elkaar om te gaan is er al heel wat bereikt. Dat moeten we vasthouden als we een beeld willen vormen over hoe de ideale woon-, winkel- en uitgaansstad Alkmaar er in 2030 moet uitzien.
Om het droombeeld vorm te geven worden 4 thema bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, vertegenwoordigers van winkeliers en gebruikers van de binnenstad.
“Logistieke uitdagingen en optimalisatie” willen wij graag als 1 van de onderwerpen op de thema avond “De veilig en goed bereikbare Alkmaarse binnenstad” aan de orde laten komen. Wij zouden ons vereerd voelen als Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel als 1 van de sprekers daar een lezing zou willen geven. Het thema “City logistics: Hub or no hub?” zou daar een prima invulling voor kunnen zijn.
Wij verwachten lokaal publiek, dus een lezing in het Nederlands zou een mooie invulling zijn.

De ideeën die uit de “Dromen helpt!” discussies opborrelen worden gebundeld en op zaterdagmiddag 17 juni 2017 aan de Alkmaarse politieke partijen aangeboden. ‘Hart van Alkmaar’ gaat er zonder meer van uit dat die partijen daarmee hun voordeel weten te doen. Pim de Ridder zegt: “we draaien het graag om: geen kritiek achteraf, maar vooraf aangeven waarmee stemmen gewonnen kunnen worden”.
De beoogde datum voor de themavond “De veilig en goed bereikbare Alkmaarse binnenstad” is dinsdag 23 mei 2017.

Write a comment