Main menu:

Wat is een logistiek concept?

Logistiek is veelomvattend. De praktij laat zien dat risicomanagement en logistiek vragen om robuuste processen, een goede organisatie, een doordachte locatie van voorraadpunten en distributiecentra, samenwerking met klanten, logistieke dienstverleners en leveranciers, inzicht in de kosten, moderne ICT en, niet in de laatste plaats, slimme medewerkers. Een aanpak op alle fronten dus. Deeloplossingen zijn symptoombestrijding.

Logistiek vraagt om echte oplossingen en daarmee om een complete, goed gestructureerde aanpak. Een integraal logistiek concept helpt daarbij.

Checklist strategie en logistieke doelstellingen:

 • Wat is de concurrentiestrategie van het bedrijf voor de verschillende product/marktsegmenten? Wat zijn de concrete logistieke doelstellingen voor deze product/marktsegmenten?
 • Sluiten de logistieke doelstellingen goed aan op de bedrijfsstrategie?
 • Wat zijn de concrete doelstellingen voor de externe logistieke prestaties en de interne logistieke inspanningen? Dat wil zeggen de doelstellingen voor de servicegraad.

Checklist grondvorm:

 • Hoe is de structuur van de goederenstroom vanaf leveranciers via productie en distributie, via afnemers tot aan de consument (en de eventuele retourstromen)? Geef de punten aan waar productie, opslag en transport gebeuren.
 • Welk deel van de goederenstroom wordt geregeld op basis van echte klantenorders? En welk deel van de goederenstroom wordt geregeld op basis van de verwachte vraag?
 • Geef de kengetallen voor de goederenstroom: bijvoorbeeld, aantal klanten, leveranciers, inkoop-, verkoop- en productie-orders en volumes.

Checklist logistieke beheersing:

 • Hoe wordt een vraagvoorspelling voor de goederenstroom opgesteld?
 • Hoe worden de inkoop-, productie- en distributieplannen gemaakt?
 • Worden planning uitgewisseld met leveranciers, klanten, logistieke dienstverleners, enzovoorts?
 • Zie voorbeeld hieronder: hoe ziet het logistieke beheersingsmodel van het bedrijf eruit op operationeel, tactisch en strategisch niveau?

Checklist logistieke ICT:

 • Wat is de ICT-ondersteuning voor de plan, do, check en act van de goederenstroom?
 • Teken de verschillende ICT-systemen in in het logistieke beheersingsmodel.

Checklist logistieke personele organisatie:

 • Welke logistieke beslissingen neemt het bedrijf op strategisch, tactisch en operationeel niveau?
 • Hoe is de verdeling van deze beslissingen in de organisatie? Wie neemt welke beslissingen?
 • Geef in het logistieke beheersingsmodel met kleuren aan welke afdelingen over welk deel van de logistieke beheersing gaan.

Checklist logistieke kengetallen/KPI’s:

 • Wat zijn de kengetallen voor de logistiek?
 • Hoeveel bedragen de logistieke kosten in de keten van het bedrijf?
 • Welke analyse-gegevens zijn beschikbaar over de voorraden?
 • Hoe vindt beoordeling en evaluatie van de kengetallen plaats?
 • Welke kengetallen worden gedeeld met klanten, leveranciers en logistiek dienstverleners?

Dit document kun je hier downloaden:

CHECKLIST LOGISTIEK CONCEPT bij WML.

Lees er meer over op:

http://www.delaatstemeter.nl/boeken/leren-van-logistieke-winnaars/

Write a comment