Main menu:

Benchmarking: nut en noodzaak

Best-in-class in supply chain
De rapportcijfers van het beste jongetje in de klas

Beste jongetje van de klasTegenwoordig zal elk bedrijf niet alleen binnen de onderneming, maar ook buiten de onderneming moeten schitteren. Benchmarking van de supply chain zorgt voor licht in de duisternis van de zware concurrentie. Groei van de winst en succes bij klanten wordt al lang niet meer alleen bepaald door goede producten, een slimme verkoopbenadering en een concurrerende prijs. Het excellent uitvoeren van processen binnen de onderneming is bepalend voor succes. Niet alleen binnen de onderneming. Die excellentie is ook nodig buiten de onderneming, wanneer alle partijen in de supply chain knokken om de gunst van de klant. Geen wonder dat ondernemingen graag willen weten hoe goed ze zijn en via benchmarking van hun supply chain management ontdekken of ze wel best-in-class zijn.

Wat is benchmarking?
Processen zijn bepalend voor succes. Ondernemingen willen zien waar ze tegenover concurrenten staan. Best-in-class heeft een heilig aureooltje. Marktleiders hebben het zelfs in hun supply chain strategie staan. Natuurlijk geen slecht streven om beter dan al je concurrenten te zijn; het beste jongetje (of meisje) van de klas!

Benchmarking helpt ontdekken wat best-in-class is.

Goeroe Robert Camp stelt: benchmarking baant de weg naar superieure prestaties. Het voortdurende zoeken naar nieuwe ideeën voor methoden en processen en het implementeren ervan om het beste van het beste te verkrijgen.

Benchmarking is in de jaren 90 van de vorige eeuw overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Logistiek managers, inkopers en productieleiders gingen massaal bij elkaar op bezoek, zagen welke werkmethoden werden toegepast en probeerden geslaagde werkmethoden te introduceren in de eigen onderneming. Een bewezen technologie die werd aangetroffen in één industrie, zoals de streepjescode in de levensmiddelenindustrie, of het verkorten van omsteltijden, kon direct ook in een andere industrie worden toegepast. Het vergelijken van transporttarieven leidde tot harde (her)onderhandelingen met logistieke dienstverleners. En inkopers pakten na benchmarking hun leveranciers meedogenloos aan

Robert Camp geeft in zijn klassieker Benchmarking
(in het Nederlands verschenen bij Kluwer) de nodige aandachtspunten, stappenplannen en verstandige raad voor de samenwerking met concurrenten en het delen van informatie. Een aanrader. Uiteraard geeft Robert Camp de obligate grondslagen als: Ken uw bedrijf, ken de sterkste concurrenten, pas de beste werkwijzen toe en bereik superioriteit.

In de zware competitie tussen ondernemingen, en zelfs tussen supply chains , moet je streven naar eigen externe en interne excellentie. Daarom is het verstandig binnen de onderneming de eigen benchmark zelf vast te stellen.

Lokale optimalisatie zijn vaak het resultaat van benchmarking. Echte verbeteringen zijn echter juist te halen door over de muren van de eigen onderneming heen te kijken; met leveranciers, klanten en logistiek dienstverleners. Helaas beperkt benchmarking zich te vaak tot een kritische blik binnen die vier muren. Het gevaar is dat je alleen maar kosten en voorraden verschuift naar andere schakels in de supply chain. En dan win je dus niets.

Echte voordelen in afstemming

Echte voordelen zijn te behalen in integratie in de supply chain. Voordelen die zijn te behalen in de afstemming van het productontwerp, een betere informatievoorziening, een transparante planning van de supply chain. In de praktijk zien we de toepassing van barcodes, EDI, gebruik van POSe-informatie, slim ontworpen rolcontainers, modulaire productopbouw en value added logistics als goede voorbeelden. De vraag is of de benchmarking die je van plant bent te doen wel zo ver reikt?

Benchmarking zinvol? Jazeker! Je weet nooit wat je er van opsteekt. Benchmarking is zeker nuttig als je nog zoekt naar lokale optimalisaties. Al is het ook dan verstandig een kosten/baten afweging te maken van de inspanningen die benchmarking vraagt en de inspanningen die een eigen verbeteringsprocessen zou kunnen opleveren (de eigen excellentie ontwikkelen).

Benchmarking,  prima dus. Wanneer maar duidelijk is waarnaar moet worden gekeken!

Als het gaat om echte innoveren, dan moet je zelf zoeken naar de nieuwe best-in-class. Daar helpt benchmarking nauwelijks bij. Al helemaal niet als je de benchmark in de eigen bedrijfstak zoekt. Deskundigen zullen roepen dat het juist dan nodig is buiten te kijken.. Maar ja, spreken de resultaten dan nog wel tot de verbeelding? Of is het zelf ontdekken van de best-in-class praktijken dan niet veel leerzamer. Gewoon je best doen en zelf ontdekken hoe je het beste jongetje (of meisje) van de klas moet worden?

Write a comment