Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Tag: Defensie logistiek

Leren van (en over) defensielogistiek?

Wereldwijd worden de logistieke problemen van complexe militaire operaties in toenemende mate herkend en erkend. Ministeries van defensie uit diverse landen zoeken naar een nieuwe benadering van deployment als onderdeel in de cyclus van de waardeketen.

PRIVATE MILITARY COMPANIES: the pro’s and con’s

Het Nederlandse leger is voor missies steeds afhankelijker van private militaire bedrijven. DynCorp, Vinnell Corporation, Blackwater, Agility, Supreme en Custer Battles. Het enkele namen van private militaire bedrijven aan wie activiteiten worden uitbesteed.

SAP BIJ DEFENSIE: SPEER TOCH NOG NIET SPITS?

Het is niet zeker dat het project Speer bij het ministerie van Defensie 268 miljoen euro gaat kosten. Het project kan nog duurder uitvallen. Staatssecretaris Jack de Vries sluit nieuwe budgetoverschrijdingen niet uit. Dat meldt Computable.

SAP BIJ DEFENSIE: SPEER WEER SPITS

Het Speer-project van Defensie is zijn identiteitscrisis te boven volgens IT Executive. Het ambitieniveau is flink naar beneden bijgesteld. Daarmee slaagt de krijgsmacht erin de complexiteit te reduceren. Het resultaat: de financiële administratie is op tijd en binnen budget opgeleverd. Lees het interview met generaal Solleveld verder op IT Executive.