Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Tag: hogeschool van amsterdam

Walther Ploos van Amstel appointed lector City Logistics in Amsterdam

The Amsterdam University of Applied Sciences (Hogeschool van Amsterdam) appoints Walther Ploos van Amstel by September 1, 2014 as lector City Logistics. The task of the lector City Logistics is to contribute to solutions in urban freight and city logistics and to disseminate this knowledge.

Walther Ploos van Amstel benoemt tot lector City Logistiek Hogeschool van Amsterdam

Steden groeien uit tot complexe knooppunten van binnenstad en randgebieden. Het vervoer in deze stedelijke gebieden neemt almaar toe. Tegelijk met deze toegenomen belasting van het logistieke netwerk en het milieu, groeit de vraag naar een duurzaam en gezond leefklimaat.

Walther Ploos van Amstel verbonden aan Hogeschool van Amsterdam

Walther Ploos van Amstel is per 1 april verbonden aan de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Walther zal werken aan onderwijs en kennisontwikkeling en de verdere internationalisering van de opleiding.