Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Tag: nederland distributieland

Wat is de toekomst voor de arbeidsmarkt in de haven?

Vergrijzing, ontgroening, automatisering, flexibilisering. De havenarbeidsmarkt is volop in beweging en staat voor grote uitdagingen. Zeehavens Amsterdam spreekt Micha Italiaander (ORAM), René de Reuver (unitdirecteur Techniek & ICT Academie ROC Nova College) en Walther Ploos van (universitair docent Vrije Universiteit en HvA-lector CityLogistiek) over aspecten van actuele, nabije en verderop gelegen ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. [...]

Mee samenwerking tussen zeehavens is dringend nodig

Er gebeurt iets bijzonders in de Rotterdamse haven. De erfpacht voor de bedrijventerreinen waar kantoren en distributiecentra staan gaat met 18 tot 50 procent omhoog. Terwijl het Havenbedrijf de afgelopen jaren juist forse kortingen gaf op het havengeld voor reders vanwege de economische situatie. Waarom krijgen de landzijdige ondernemers dan ook geen korting? Hebben die [...]

De Amsterdamse haven in 2030…

De bomen groeiden tot in de hemel in Nederland Distributieland: meer Maasvlaktes, meer Betuwelijnen, nieuwe zeesluizen en meer kademuren. Aan die vanzelfsprekende groei komt een einde. Tijd voor onze mainports om een nieuwe visie te ontwikkelen. De Amsterdamse haven wil een ‘Port of Partnerships’ worden voor andere havens met daarbij het achterland, Schiphol, ondernemers en [...]

Een nieuwe Gateway Holland: duurzamer, slimmer en samen

De bomen groeiden tot in de hemel in Nederland Distributieland. Meer Maasvlaktes, meer Betuwelijnen, nieuwe sluizen bij IJmuiden en veel meer kademuren. De Rotterdamse Haven voorspelt nu dat er een einde komt aan die vanzelfsprekende groei, ook voor de Amsterdam Haven. Betekent dat een Amsterdam zonder haven? Liever niet! Het haven en logistiek cluster telt bijna [...]

Denk mee over de logistieke kracht van Nederland in 2050

Voor het advies ‘Logistieke kracht van Nederland’ vraagt de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur inbreng uit de praktijk. De voorbereidingen voor dit advies aan regering en parlement zijn in volle gang. Met de inbreng van logistieke professionals wil de raad het advies optimaliseren.

Zonder transport staat alles stil

De logistieke sector met 750.000 banen verdient extra aandacht. Het Topteam Logistiek kwam met adviezen om de sector te revitaliseren. Het economische belang van de logistieke sector voor Nederlandse is groot. De toegevoegde waarde van deze sector is 40 miljard euro en 750.000 mensen verdienen er hun brood.

De adviezen van het Topteam Logistiek

Negen topteams presenteren vandaag hun ambities voor de toekomst. Geen topsporters, maar topondernemers. Of beter gezegd: topsectoren van de economie. Het Ministerie van Economie heeft 1,5 miljard te verdelen voor de plannen van deze topteams. De logistieke sector met 750.000 banen verdient extra aandacht als topsector.

Wat mag het topteam logistiek niet over het hoofd zien?

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) heeft negen topsectoren benoemd, waarvan Logistiek er een is, die centraal staan in het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet. Wat mag het topteam beslist niet over het hoof zien? Lees verder.

Verkiezingen 2010: Nederland distributieland als verliezer?

Nederland als de gateway naar Europa staat onder druk. Nederland heeft het meeste asfalt van Europa, de Betuwelijn en geweldige binnenvaartwegen. Maar, we worden steeds duurder en we staan steeds langer in de file naar de klant.