Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Tag: rfid

Sense and respond met boerenverstand

Met de innovatieve Sensoor kan de boer vanuit zijn luie stoel, of vanaf zijn mobieltje, zijn kudde in de gaten houden. De SensOren kunnen meetgegevens via een sterke antenne over meer dan 1.200 meter verzenden. Daarnaast kan de SensOor ook zorg verlenen, doordat het door de huid heen vitamine E toedient. Lees verder op Depers.nl.