Main menu:

Site search

Categories

Tags

Blogroll

Tag: tno

Walther Ploos van Amstel verbonden aan Hogeschool van Amsterdam

Walther Ploos van Amstel is per 1 april verbonden aan de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Walther zal werken aan onderwijs en kennisontwikkeling en de verdere internationalisering van de opleiding.

FILES? DOMME AUTOMOBILIST MET EEN SLIMMERE AUTO!

Optimale benutting van onze wegen is nodig, maar niet voldoende om alle files aan te pakken. Veel innovatie speelt op het vlak van vraagsturing door het geven van actuele verkeers- en reisinformatie, maar ook de auto zelf wordt slimmer. Lees verder op de laatstemeter.