50 miljoen voor het ontwikkelen van emissievrije Bouwlogistiek

Het Rijk kondigde aan 50 miljoen beschikbaar te stellen om de stikstof- en CO2-uitstoot van bouwlogistiek en bouwactiviteiten terug te dringen. De Topsector Logistiek, TNO en DigiGo is gevraagd een kennis- en innovatieprogramma in te richten dat in de komende twee jaar innovaties voor emissiearme bouwconcepten en een effectieve bouwlogistiek gaat ontwikkelen, en de inzet van emissievrije mobiele werktuigen zal stimuleren.

Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat er naar streeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw.

Het kennis- en innovatieprogramma richt zich onder meer op:

  • het inrichten van effectievere bouwlogistiek met schone en duurzame inzet van bouwlogistieke voertuigen;
  • het toepassen van lichtere en duurzame bouwmaterialen op prefab-woningen. Vanuit de gedachte dat hoe meer bouwonderdelen al – van tevoren prefab – gemaakt kunnen worden hoe minder uitstoot dit oplevert op de bouwplaats zelf en hoe minder vervoersbewegingen er nodig zijn;
  • het ontwikkelen van emissievrije bouwplaatsen met aandacht voor bouwhubs en digitalisering en de inzet van emissievrije mobiele werktuigen.

Voor meer informatie, klik hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW