Consultatie over zero-emissie regels is open tot 15 feb 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). In het RVV 1990 is al geregeld dat het voor gemeenten per 2025 mogelijk is zero-emissiezones (ZE-zones) voor stadslogistiek in te stellen.

Met deze aanpassing wordt een overgangsregeling vastgesteld voor vrachtwagens en bestelwagens. Ook worden in het ontwerp-besluit de landelijke vrijstellingen en ontheffingen bepaald. De regels staan nu open voor consultatie.

Met deze regeling wordt beoogd de overgang naar ZE-voertuigen voor het bedrijfsleven praktisch, haalbaar en betaalbaar te houden. De regeling speelt in op een soepele overgang en een geleidelijk en zorgvuldig proces, waarbij ondernemers voldoende tijd hebben om te kunnen overstappen op een emissieloze bestelvoertuigen.

Overgangstermijnen

Vanaf 2025 alle bestel- en vrachtauto’s die op kenteken worden gezet nul-emissie moeten zijn om de ZE-zone in te mogen. Vanaf 2030 alle bestel- en vrachtauto’s die de ZE-zone inrijden nul-emissie moeten zijn.

Voor vrachtauto’s:
Afhankelijk van type en leeftijd mogen vrachtwagens/oplegger-trekkers van emissieklasse 6 tot 2030 de ZE-zone inrijden;
Plug-in hybride vrachtauto’s mogen tot 2030 de ZE-zone in, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.

Voor bestelauto’s:
Bestelauto’s met emissieklasse 5 hebben tot 2027 toegang tot de ZE-zones voor stadslogistiek;
Bestelauto’s met minimaal emissieklasse 6 hebben tot 2028 toegang tot de ZE-zones voor stadslogistiek.

Ontheffingen

Daarnaast geldt dat, net als bij de milieuzones, voor specifieke voertuigen een vrijstelling geldt, of een ontheffing kan worden afgegeven. Daarnaast geldt dat, net als bij de milieuzones, voor specifieke voertuigen een vrijstelling of een ontheffing kan worden afgegeven.

In de eerste plaats vallen voertuigen van veertig jaar of ouder onder de vrijstelling. Dit betreft de categorie van klassiekers of oldtimers. De tweede categorie vrijgestelde voertuigen betreffen rolstoel toegankelijke voertuigen. Bij een derde categorie vrijstellingen gaat het om acht soorten vrachtauto’s die in het kentekenregister herkenbaar zijn aan de specifieke carrosseriecode, zoals betonmolen, betonpompen, hoogwerkers en brandweerwagens.

Voertuigen waarvoor een ontheffing kan worden aangevraagd, zijn net als bij bestaande milieuzones, kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer en die een datum eerste toelating hebben van twaalf jaar of jonger. Alle vrijstellingen en ontheffingen vervallen per 1 januari 2030

De gemeentelijke hardheidsclausule ziet toe op die gevallen, waarin de weg maar emissieloos vervoer nog niet haalbaar blijkt. Ten behoeve van bedrijven met bestel- en vrachtauto’s komen er diverse regelingen die de aanschaf van nul-emissie voertuigen ondersteunen.

Particulieren

De ZE-zone is bedoeld voor stadslogistiek en niet voor particulieren. Zij kunnen een ontheffing aanvragen voor hun bestelauto, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt.

Branche-organisaties stellen dat de ontheffing voor particulier gebruik kan leiden tot ongewenst gedrag en oneerlijke concurrentie. Deze ontheffing wordt in het kader van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek in overleg met gemeenten en belanghebbenden nog verder vormgegeven.

Consultatie

Voor bedrijven met vracht- of bestelwagens zijn de gevolgen aanzienlijk, omdat ze op termijn hun wagenpark moeten vervangen door ZE-voertuigen of overstappen op een alternatief logistiek concept. Branche-organisaties zetten vraagtekens bij het beschikbaar zijn van voldoende elektrische voertuigen, subsidies en laadinfrastructuur.

Het ontwerp-besluit is open voor consultatie tot 15 februari 2021.

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW