GGD biedt beter inzicht in luchtkwaliteit en gezondheid

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) draagt bij aan meer inzicht en kennis over de gezonde leefomgeving. GGD’en gebruiken de uitkomsten van deze onderzoeken in hun advisering. Een voorbeeld hiervan is de GGD Rekentool Luchtkwaliteit en gezondheid. In 2021 werd dit tool geactualiseerd en uitgebreid. Inmiddels wordt de GGD Rekentool in verschillende regio’s toegepast.

Een laag geboortegewicht, astma, longkanker, hart- en vaatziektes; we relateren het vaak aan luchtverontreiniging. Maar hoe kun je het effect van luchtverontreiniging op onze gezondheid en bij specifieke groepen mensen meetbaar maken? Met de GGD rekentool luchtkwaliteit en gezondheid is het sinds 2016 mogelijk om blootstelling aan luchtverontreiniging te vertalen in te verwachten gezondheidseffecten zoals vroegtijdige sterfte en ziektelast binnen een populatie. Enkele gemeenten en regio’s gebruikten de tool al om de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging in kaart te brengen.

In de advisering aan gemeenten hebben GGD’en behoefte om blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen door te rekenen naar de effecten op de gezondheid. Met de GGD Rekentool berekent een gemeente voor de blootstellingsindicatoren PM10, PM2,5 en NO2 een aantal gezondheidseffecten waarmee naar de laatste inzichten een causale of waarschijnlijk causale relatie is. De uitkomst is beschreven als het aantal cases dat toegeschreven kan worden aan de blootstelling aan luchtverontreiniging (attributieve cases) en als percentage van de blootstelling aan de totale ziektelast.

Bovendien is de rekentool uitgebreid met het ‘vertalen’ van de resulterende gezondheidseffecten in geld, zodat te behalen gezondheidswinst ook in euro’s is uitgedrukt.

Bron: AWGL

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW