Laadprijzen elektrische voertuigen nog niet transparant

laadprijzenDe markt voor elektrisch vervoer (EV), laadinfrastructuur en dienstverlening is in Nederland het verst ontwikkeld in Europa. Daarbij is het passend om in dienstverlening aan EV-rijders prijstransparantie te bieden. De laadprijzen voor elektrische auto’s zijn op dit moment nog niet voldoende transparant en geldende wetgeving wordt niet altijd nageleefd. Betrokken aanbieders zijn aan zet om gezamenlijk prijstransparantie te realiseren.

Dat blijkt uit het Onderzoek & implementatieplan prijstransparantie, waar het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) onderzoeksbureaus EVConsult en CE Delft opdracht toe heeft gegeven. Voor de stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt het NKL samen met branchepartijen om de acties voor prijstransparantie uit te voeren.

Bert Klerk, voorzitter van de NAL-stuurgroep: ‘Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. We gaan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in 2030. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is opgesteld om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt in de uitrol van elektrisch vervoer. Altijd met de EV rijder in het vizier. Aangezien particuliere aankoop van elektrische auto’s steeds verder zal toenemen zijn duidelijke en transparante prijzen van laden een absolute voorwaarde. De komende tijd werken wij met alle betrokken partijen samen om dit de norm te laten zijn’.

Een open markt voor elektrisch rijden

Een open en transparante markt is van belang om de groei van elektrisch rijden te stimuleren. Dit versterkt niet alleen de positie van de consument maar levert tevens een gelijk speelveld voor aanbieders. Het is wettelijk verplicht dat een consument helder wordt geïnformeerd over de prijs van een product of dienst. Eindconsumenten en marktpartijen weten vaak niet waar zij aan toe zijn op het moment dat zij hun elektrische auto willen opladen. De laadprijzen zijn niet altijd beschikbaar en een overzicht na afloop ontbreekt nog wel eens. Daarnaast roepen verschillen in prijzen tussen locaties en laadpassen vragen op over prijstransparantie.

Knelpunten ‘code of conduct’

De eerste stappen zijn in 2019 door eViolin gezet, door in hun ‘code of conduct’ vast te leggen dat laadexploitanten en laaddienstverleners alle tarieven zonder verborgen kosten realtime met elkaar uitwisselen en beschikbaar moeten stellen.

De laadmarkt bestaat uit een complexe keten van aanbieders. Uit het onderzoek blijkt dat binnen de gehele keten onduidelijkheid bestaat over verantwoordelijkheden voor prijstransparantie en welke partijen wet- en regelgeving moeten naleven. Daarnaast kunnen er bij handhaving verbeteringen worden doorgevoerd. Ook wordt er nog onvoldoende voldaan aan nationale en internationale wet- en regelgeving.

De onderzoekers stellen dat er technisch geen belemmeringen zijn om consumenten voor- en achteraf inzicht te geven in laadtarieven. Ook is de verwachting dat de markt transparanter wordt bij verdere groei van het elektrisch rijden en opkomst van nieuwe technieken zoals apps, displays op reguliere palen of direct betalen bij de laadpaal.

Actieplan

Het onderzoek noemt maatregelen om prijstransparantie op korte termijn te verbeteren: onder andere uit een ‘nulmeting’ en een jaarlijkse benchmark door een onafhankelijke partij. Daarnaast worden maatregelen aangereikt zoals het instellen van een klachtenloket, het strikter handhaven van (wettelijke) afspraken en het als marktpartijen breed en publiekelijk omarmen van prijstransparantie.

 

Bron: NKL

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW