Nationale Omgevingsvisie: laadinfrastructuur mag geen drempel vormen bij uitrol elektrisch vervoer

Verduurzaming brengt met zich mee dat gasolie diesel, als belangrijkste brandstof voor alle soorten goederenvervoer en binnenvaart, heeft plaatsgemaakt voor schone brandstoffen en aandrijftechnieken, zoals waterstof en batterijen. Dat stelt het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie.

De transitieopgave naar een volledig duurzame mobiliteit vraagt om een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk en energiesysteem. Uitgangspunt is dat de levering en de exploitatie van de laadinfrastructuur primair de verantwoordelijkheid van de marktpartijen blijft.

De laadinfrastructuur mag geen drempel vormen bij de uitrol van elektrisch vervoer. Het moet voor de consument aantrekkelijk zijn om nu en in de toekomst elektrisch te rijden en daarbij overal in Nederland op een eenvoudige en eenduidige manier gebruik te kunnen maken van de laadinfrastructuur.

In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn activiteiten opgenomen die moeten zorg dragen voor een voldoende dekkende laadinfrastructuur en een verkorting van de doorlooptijden en een strategische plaatsing van laadinfrastructuur voordat de vraag ontstaat. Ook kijkt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur naar toegankelijke informatie zoals de locatie en beschikbaarheid van de laadpunten en de laadtarieven en een toekomstbestendige laadinfrastructuur gericht op smart charging om capaciteitsbelasting van het elektriciteitsnet zo veel mogelijk te voorkomen.

Marktpartijen, gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn momenteel samen verantwoordelijk voor de uitrol van de (snel)laadinfrastructuur. Rijksoverheid, kennis- en brancheorganisaties en marktpartijen ondersteunen de uitrol via onder meer stimulering van de samenwerking op regionaal niveau en het aanbieden van expertise, instrumenten, richtlijnen en standaarden.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW