Rotterdam kiest voor gefaseerde invoering zero emissie zone stadslogistiek

De gemeente Rotterdam voert vanaf 1 januari 2025 een zero emissie zone in voor nieuwe stadslogistieke voertuigen. Rotterdam kiest hiermee voor een geleidelijke invoering zero emissie zone tussen 2025 en 2030 conform de landelijke regels. Dit geeft ondernemers voldoende ruimte om zich voor te bereiden

Ook stelt de gemeente een subsidieregeling open voor bedrijven die nieuwe en innovatieve logistieke concepten, zoals lading bundelen en het gebruik van hubs willen uitproberen. Dit maakte de gemeente bekend bij de aankondiging van het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam. Ruim 50 organisaties en bedrijven ondersteunen de gemaakte afspraken. Spannende vraag is of de gemeente de vraag naar ruimte voor stadshubs ook gaat faciliteren.

Rotterdam volgt de landelijke afspraken over de toegangseisen in de zero emissie zone:

  • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissievrij zijn in de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) zone.
  • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
  • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.
  • De gemeente kan een ontheffing verlenen op grond van een hardheidsclausule. Dit kan ingezet worden voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers, in afwijking van de landelijke toegangseisen, meer tijd nodig hebben om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken.
  • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.

Partijen in deze verschillende segmenten zetten zich in voor uitstootvrij en efficiënt transport. Door schone voertuigen te gebruiken, zoals elektrische auto’s en vrachtwagens of vrachtfietsen. Maar ook door het verminderen van ritten: goederen worden gebundeld aan de rand van de stad en voertuigen zo optimaal mogelijk beladen.

Rotterdam is hiermee een van de gemeenten die als eerste concrete plannen presenteert voor zero emissie stadslogistieke zones in samenwerking met het bedrijfsleven.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW