SRA: meer omzet en meer winst in de logistieke sector MKB

Het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2022 is gepubliceerd. Kern: het mkb staat voor grote uitdagingen. Zoals zorgen om toegankelijkheid voor financiering voor het mkb. Een van de sectoren die SRA heeft bekeken is de logistieke sector.

De omzetontwikkeling in de logistiek is met bijna 12% gestegen, waar een jaar eerder nog een lichte daling op de borden kwam. De winstgroei is met ruim 17% ook aanmerkelijk sterker dan in 2020. Daarmee blijft de branche echter wel duidelijk achter bij het mkb-gemiddelde. De omzet is iets beter dan gemiddeld. Verder vallen de stevige daling van de post ‘overige bedrijfsopbrengsten’ (in 2020 flink gestegen) en de stijging van de personeelskosten (in 2020 gedaald) op.

Veel logistiek ondernemers hebben in 2021 geen coronasteun meer aangevraagd, waar dit een jaar eerder nog wel in deze posten verwerkt zat. Binnen de branche kende de binnenvaart een mager jaar (krimp omzet en winst), terwijl dienstverleners en het goederenvervoer over de weg het juist goed deden. 

Gekeken naar de trend over meerdere jaren valt op dat de omzetstijging aanmerkelijk sterker is dan in het verleden. De branche blijft vaak achter bij het mkb, maar heeft in 2021 beter gepresteerd dan het gemiddelde. De winstontwikkeling bleef wel onder het gemiddelde. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW