Beste studenten…

Dagelijks krijg ik mailtjes van studenten met vragen over logistiek en supply chain management voor hun scripties, stages of papers, naast de vele mailtjes van mijn eigen studenten (voor wie ik er altijd ben). Die mailtjes waardeer ik enorm. Het vertelt mij welke thema’s spelen en studenten belangrijk vinden.

Maar het lukt me helaas niet om persoonlijk op die vragen in te gaan.

Wanneer kun je op een reactie van mij rekenen?

Als je een specifieke vraag hebt:

Ik reageer met veel plezier op specifieke vragen die blijk geven van een gedegen vraagstelling (hoofd- en deelvragen) en vooronderzoek. Als je mij jouw vragen stuurt, stuur dan tenminste het plan van aanpak, de hoofdstukken van jouw scriptie waarover je vraag gaat en de literatuurlijst mee. Dan snap ik de achtergrond van de vragen. Soms nodig ik dan de studenten uit voor een persoonlijk gesprek om tot de kern van de zaak te komen.

Je kent de literatuur:

Als je mij vragen stelt, dan ga ik ervan uit dat je eerst alle denkbare literatuur hebt geraadpleegd. Die literatuur bestaat NIET uit alleen de algemene studieboeken die je tijdens je studie hebt gelezen; die bieden enkel een globaal raamwerk zoals een logistiek concept. Het logistiek concept vind je overigens op delaatstemeter.nl.

De echte literatuur, gebaseerd op serieus onderzoek, vind je alleen in wetenschappelijke tijdschriften (scholar.google.com is een prima ingang voor Engelstalige zoekopdrachten) en rapporten van wetenschappelijke raden en onderzoeksorganisaties als Gartner, TNO, Raad voor de Leefbaarheid en Infrastructuur, NEA en Aberdeen, maar soms ook bij de goede adviesbureaus als IBM, CapGemini en Deloitte.

Een goede literatuurlijst heeft tenminste 10 oorspronkelijke wetenschappelijke publicaties.

Ik krijg jouw scriptie:

Uiteraard krijg ik na afloop van het beantwoorden van de vragen een exemplaar van de scriptie. Ik steek er tijd en energie in, dan verwacht ik ook het resultaat terug.

Vraag daarom altijd eerst aan je docent en bedrijfsbegeleider of het goed is dat je met mij contact opneemt en je scriptie, na afronding, aan mij mag geven. Daarom vraag ik vooraf of de bedrijfsbegeleider een mail stuurt met die toezegging.

Vaak eist het bedrijf geheimhouding van de scriptie. Dan is het aan hun en jouw eigen docent voor de begeleiding te zorgen. Dat voorkomt wederzijds teleurstelling.

Als je verzuimt de scriptie op te sturen, dan komt je naam op mijn ‘zwarte lijst’. Ik heb een geheugen als een olifant…

Ik reageer nooit op:

Algemene vragen als:
Kunt u mij iets meer vertellen over logistiek of distributie? Daarvoor zijn de bekende studieboeken en natuurlijk je eigen docenten.

Contactvragen als:
Kunt u mij in contact brengen met bedrijven die een stagiair zoeken? Dat doe ik wel als je via linkedin wil linken met een van mijn contacten en daarbij een goed verhaal hebt waarom jouw stage voor juist die contactpersoon relevant zou kunnen zijn; ‘get introduced through a connection’. Uiteraard heb je als student een Linkedin-account!

Vragen die geen blijk geven van zelf eerst een stevige literatuuronderzoek te hebben gedaan.
Het alleen maar lezen van ‘Werken met logistiek’ is geen literatuuronderzoek (zie hierboven). Dan is je eigen docent de eerst aangewezen persoon om je daarbij te helpen.

Heeft u een logistiek onderwerp voor mij
Op zo’n trieste vraag ga ik al helemaal nooit in. Op Delaatstemeter.nlLogistiek.nl, SupplyChainMagazine en internationale weblogs vind je vele actuele onderwerpen die mij, andere docenten, en bedrijven aanspreken.

Wat moet je minimaal hebben gelezen?

Naast de bekende studieboeken en wetenschappelijke tijdschriften zijn dit toch wel de actuele ‘must reads’ van logistiek en supply chain management, die zeker thuishoren in veel scripties:

 • Van Assen, M., W. Ploos van Amstel, M. De Vaan (2010),
  Praktijkhandboek supply chain Management, Den Haag: Kluwer
 • Mark Barratt, (2004) “Understanding the meaning of collaboration in the supply chain”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 9 Iss: 1, pp.30 – 42
 • Bosch, F.A.J. van den, e.a. (2011), De strategische waarde van het Haven- en Industriecomplex Rotterdam voor het internationale concurrentievermogen van Nederland, RSM – Rotterdam 2011
 • CapGemini and Consumer Goods Forum (2010), Future supply chain, Utrecht: CapGemini 2010
 • CapGemini and Consumer Goods Forum (2011), Future value chain 2020: building strategies for the new decade, Utrecht: CapGemini 2011
 • Cap Gemini (2011), Global supply chain control towers,, Utrecht: Cap Gemini 2011
 • Connekt, Commissie van Laarhoven (2008), Rapport Logistiek en Supply Chains: visie en ambitie voor Nederland, Delft: Connekt
 • Connekt/TNO (2009), De toekomst van het goederenvervoer: integratie met ITS en slimme logistiek, Connekt
 • Connekt/SPL (2011), Human Capital Agenda Topsector Logistiek, Delft: Connekt
 • CSCMP (2004), Supply Chain Management Process Standards Handbook, Oak Brook: CSCMP
 • European Commission (2011), White Paper on Transport, Brussel: European Commission
 • EyeOn (2011), High Tech industry: Planning Innovation Day, Presentation Emiel van Geel, November 2011
 • EyeOn (2011), Priorities and challenges in chemical planning: Planning Innovation Day, Presentation Emiel van Geel, November 2011
 • Goor, A.R. van, M.J. Ploos van Amstel en W. Ploos van Amstel (2003), European distribution and supply chain logistics, Groningen: Wolters-Noordhoff
 • Hall, C. (2007), Green circles: A Sustainable Journey from the Cradle to the Grave, London: Bootlocker
 • Havenbedrijf Amsterdam, Slimme haven – havenvisie gemeente Amsterdam 2008-2020, GHB 2008
 • Hoek, R. van, A. Harrison (2008), Logistics management and strategy, Amsterdam; London: Financial Timesl/Pitman Publishing
 • IBM Institute for Business Value (2010), Meeting the demands of the smarter consumer, IBM Institute for Business Value
 • Immers, L.H., (2008), Mobiliteit met een beetje sense and respond, in: Ben Immers et al, de Logistieke Familie van Kees Ruijgrok, TNO Bouw en Ondergrond
 • Kuiper, R. E.a. (2006), Waarheen met Nederland? Ruimtelijk beeld trendscenario 2040, Nova Terra, jrg. 6 (2006)
 • Lammers, B., Ploos van Amstel, W. e.a. (2011), Het verbinden van logistiek en dynamisch verkeersmanagement, Connekt/TNO Delft
 • De Man, A.P. (2004), The Network Economy, London: Edward Elgar Publishing
 • McKinnon , A., CEFIC (2009), Measuring and Managing CO2 Emissions, CEFIC 2009
 • Arthur F. Pease (2011), Green light for verhicule to infrastructure communications, Picture of the future/Siemens, Spring 2011
 • Ministerie I&M, (2010), Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Den Haag: Ministerie I&M
 • Planbureau voor de leefomgeving (2010), Clusters van nationaal belang, PBL Den Haag
 • Planbureau voor de leefomgeving (2011), Naar een schone economie in 2050: routes verkend, PBL Den Haag
 • Planbureau voor de leefomgeving (2011), WLO scenariostudie, Den Haag 2006, (2011)
 • Planbureau voor de leefomgeving (2011), De concurrentiepositie van Nederlandse regio’s, PBL Den Haag
 • Ploos van Amstel, W (2003), Logistiek management geïntegreerd, Utrecht: Lemma
 • Ploos van Amstel, W., M. van Norden (2006), Performance based logistics, Maintenance Management Nr 8/augustus 2006
 • Ploos van Amstel, W. (2008), Logistiek, Amsterdam: Pearson Education
  Ploos van Amstel, W. (2012), Integrale Visie op Transport en Logistiek 2040, RLI
 • Ruijgrok, C. (2012), Innovatie en duurzaamheid in de logistiek: uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de periode tot 2040, Working paper
 • Stavenuiter, J. (2002), Cost Effective Management Control of Capital Assets, An integrated Life Cycle Management approach, Asset Management Control Research Foundation, Medemblik
 • Supply Chain Management Institute/Price Waterhouse Coopers (2011), Transport and Logistics 2030 – studies – volume 1-3, Supply Chain Management Institute
 • Selviaridis, K, M. Spring, (2007) “Third party logistics: a literature review and research agenda”, International Journal of Logistics Management, The, Vol. 18 Iss: 1
 • TNO en NDL (2009), ‘De logistieke kracht van Nederland’, een uitgave van TNO en NDL Delft/Zoetermeer
 • Topsector Chemie (2011), New Earth, New Chemistry – Actieagenda Topsector Chemie, Topsector Chemie 2011
 • Sheffi, Y. (2005), The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, Cambridge: The MIT Press
 • Simchi-Levi D., P. Kaminsky, E. Simchi-Levi (2004), Managing the Supply Chain –the definitive guide for the business professional, New York: Mc Graw-Hill
 • Un-Habitat (2007), Un-habitat: state of the World’s cities 2006/7,” un-hABitAt, 2007
 • U.S. Energy Information Administration (2011), Annual Energy Outlook 2011, USA EIA 2011
 • Verduijn, T.M., B. van de Loo (2003), Intelligent logistics concepts: improving your supply chain with collaboration and ICT, Delft: Eburon
 • Vervest, P.H.M., E. van Heck e.a. (2004), Smart Business Networks, Heidelberg: Springer
 • Verweij, C. (2001), Synchromodaal transport: efficient en duurzaam transport via netwerkregie, Vervoerslogistieke Werkdagen 2011
 • vonderGracht, H.A., Inga-LenaDarkow (2010), Scenarios for the logistics services industry: A Delphi-based analysis for 2025, Int. J. Production Economics 127 2010
 • Vorst, G.A.J. (2012), Toekomstverkenning transities tot 2040 voor de topsectoren
  AgroFood en Tuinbouw vanuit logistiek perspectief, essay LUW
 • VROM Raad (2010), Duurzame verstedelijking, VROM Raad 2010
 • Win, A. (2008), The value a 4PL provider can contribute to an organisation, International journal of physical distribution & logistics management, v. 38, no. 9