Supply chain cases

Voorbeelden van ondernemingen en hun uitdagingen in logistiek en supply chain management.

Hoe kunnen gemeenten energiehubs realiseren?

In deze tijd van toenemende congestie op energienetwerken en voortdurende innovatie, kan het concept van een energiehub een effectieve oplossing bieden om deze congestie te verminderen of zelfs te voorkomen. Op lokaal…

De Nationale Kennisagenda Logistiek biedt kansen voor onderzoek

De Nationale Kennisagenda Logistiek (NKL) is ontwikkeld door TKI Dinalog samen met het Topteam Logistiek en andere vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en overheid. De kennisagenda richt zich op strategische, transdisciplinaire kennisvragen voor praktische toepassingen…

Wordt de algoritme de medewerker de baas?

Steeds meer werkenden worden aangestuurd, gecontroleerd en beoordeeld door een algoritme. Binnen bedrijven en organisaties is het essentieel dat werkgevers en werknemers het gesprek aangaan over het toepassen van algoritmes en het…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW