Kennisnetwerken

Werken privileges in stadslogistiek?

Het toegangsbeleid en handhaving worden strikter en venstertijden worden krapper. Tegelijkertijd willen steden privileges bieden aan diverse doelgroepen en voertuigen. Privileges zijn een nuttig instrument om bijvoorbeeld de inzet van zero-emissie voertuigen…

KiM: hoe laat je de mobiliteitsgebruiker betalen voor gebruik?

Mobiliteit en transport leveren een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. Tegenover deze baten staan echter ook kosten. Voor een deel gaat het hierbij om kosten die worden gedragen door degenen die ze veroorzaken;…

Fijnstof en bandenslijtage: hoe zit het nu echt?

Amsterdam zet in op schone lucht door de aanpak van uitlaatemissies, onder andere door elektrisch rijden. Maar ook de slijtage van banden draagt bij aan fijnstof. Zo stoot een moderne, schonere brandstofauto…

De taxibranche is nog niet hersteld van corona

Jaarlijks houdt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een taximonitor bij met cijfers over de landelijke taximarkt. De taxibranche is nog niet terug op pre-corona niveau. Het aantal taxiritten (inclusief contractvervoer) per jaar…

Netcongestie bij logistiek laden? Dat zit vaak tussen de oren

De grenzen aan het elektriciteitsnetwerk zijn op steeds meer plekken bereikt. Netcongestie is voor veel ondernemers een probleem voor de elektrificatie van het transport en daarmee bij de (mogelijke) invoering van zero emissie-zones (ZE) in stadslogistiek.…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW