Kennisnetwerken

Proef met data over schoolzones voor veilige stadslogistiek

In december 2022 is een proef gestart in Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Meijerijstad waarbij informatie over meer dan 500 scholen en schoolzones vanuit het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) wordt getoond in…

Van wie is de straat? Conflicten in de openbare ruimte

De auto moet weg uit de binnensteden om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Na 100 jaar heeft de auto zijn langste tijd gehad. Een prima plan. Autoluwe binnensteden zijn…

Ministerie IenW zet door met maatregelen voor duurzame mobiliteit

Het Ministerie van IenW zet door met maatregelen voor duurzame mobiliteit. Staatssecretaris Heijnen informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen. De inzet op techniek en innovatie voor klimaatneutrale mobiliteit…

Biobrandstof voor de lichte transportsector: liever niet

De onderzoekers van TwijnstraGudde stellen voor de huidige stimulans van de inzet van biobrandstoffen in het lichte wegtransport af te bouwen. De verwachting is dat de concurrentie om biogrondstoffen gaat toenemen vanwege…

Deelmobiliteit: landelijke aanpak moet lokaal hobbyen voorkomen

Het minsterie van Infrastructuur en Waterstaat komt met een Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit tussen lokale en regionale overheden en het Rijk (de ministeries van IenW en BZK). Ondanks de groei van deelmobiliteit, staat het…

Steun voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar stadslogistiek

NWO heeft binnen de gezamenlijke ENUAC-call van JPI Urban Europe en NSFC acht consortia geselecteerd voor financiering. Bij vier projecten zijn Nederlandse onderzoeksteams betrokken. Samen met publieke en private partners gaan de…

CBRE: wat is de waarde van duurzame distributiecentra?

Duurzaam logistiek vastgoed wordt alleen maar belangrijker. Door strengere wetgeving, maar ook door een groeiende vraag huurders. CBRE bracht de waarde van duurzame distributiecentra in kaart en concludeert dat duurzaamheid zeker een…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW