Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel (1962)

Walther Ploos van Amstel is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij heeft gewerkt voor een producent van toiletpapier en een producent van was- en reinigingsmiddelen.

Walther Ploos van Amstel is lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hij is meer dan 30 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, stadslogistiek, het invoeren van supply chain concepten in de praktijk, intermodale distributienetwerken, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie/4C/intelligente logistieke concepten en risicomanagement in logistieke ketens.

Samenwerken met bedrijven

Een doordachte logistiek als onderdeel van de bedrijfsstrategie is van wezenlijk belang voor succes in de markt. Nederland als supply chain land vraagt om bedrijven die kampioen zijn in het winstgevend inrichten van waardeketens. Dit betekent toepassing van business scenario planning: het continu denken in termen van ‘wat als?’. Ook het opzetten van succesvolle allianties is essentieel, evenals het inzetten van ICT voor de planning en besturing van de waardeketen.

Uiteindelijk draait het om het daadwerkelijk invoeren van innovaties in de waardeketen. Slim samenspel van toeleveranciers, fabrikanten, groothandel, flexpartners, detailhandel, kenniscentra, overheden en natuurlijk logistiek dienstverleners bepaalt succes of falen. De logistieke sector is dan weer een gezonde, winstgevende sector waarin het leuk, of modieus gezegd, ‘sexy’ is om te werken.

Onderwijs en onderzoek

Hij was deeltijd hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder van 2002 tot en met 2009. Hij deed onderzoek naar onder meer: winnende logistieke netwerken, allianties en samenwerking en zgn. intelligente logistieke concepten: hoe kunnen krijgsmachten de grotere communicatiemogelijkheden benutten voor een betere inzet van militaire mensen en middelen?

Tevens doceert hij aan onder meer Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, EFMI, Technische Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Erasmus Universiteit, Universiteit van Maastricht en TIAS Business School. Tevens is hij betrokken bij de logistieke opleidingen van LOI.

In 2002 heeft hij zijn promotie-onderzoek naar het functioneren van logistiek managers afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

If you would like to invite Walther as a speaker for your conference, workshop or round table, please contact Speakers Academy.

Contactgegevens:
Stuur een mail

In zijn vrije tijd…
In zijn vrij tijd staat Walther ergens in de wereld achter de draaitafels als DJ.