Amsterdam

Haven-Stad Amsterdam: het wordt toch wel een leuke wijk?

Amsterdam gaat Haven-Stad ontwikkelen. Er is ruimte om in dit gebied gemengde woon-werkwijken te bouwen met 40.00 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen in de komende 20 jaar. Inspirerende plannen…

Park & Ride met een E-Cargo Bike in Amsterdam

Waarom zou je jouw busje naar de voordeur van een klant brengen als je maar een paar gereedschappen en materialen nodig hebt om de klant van dienst te zijn? Dockr en Mobian…

Elektrische vrachtwagens

Zero emissie: de dag waarvan je wist dat hij zou komen

Amsterdam gaat ervoor. Als het aan wethouder Sharon Dijksma ligt, moet de stadslogistiek in 2025 zero emissie zijn. Het is een stip aan de horizon; ‘politiek pointillisme’. Dat betekent zoveel als dat…

Elektrische vrachtwagens

Amsterdam wil door met milieuzones en zero emissie zones

Amsterdam wil door met milieuzones en zero emissie zones, maar sluit aan bij landelijk beleid. Op 1 oktober 2019 heeft het Amsterdamse college het Actieplan Schone Lucht (ASL) vastgesteld. Hierin staat dat…

Elektrische vrachtvervoer over water in Amsterdam met ALC

Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) ziet kansen om de de bevoorrading van de Amsterdamse binnenstad emissievrij te maken. Amsterdam heeft een uitgebreid netwerk van grachten, rivieren en kanalen die de druk op het…

slimme verkeerslichten

Zijn gemeenten wel klaar voor slimme verkeerslichten?

De hack van apps waardoor slimme verkeerslichten om de tuin konden worden geleid, baart GroenLinks in Utrecht zorgen. De veiligheid en de voorrang voor app-gebruikers zijn door twee Statenleden aangekaart. De GroenLinksers…

MRA stadshubs

Stadshubs: een bestaand idee krijgt nieuwe invulling in MRA

In 2050 zijn er in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tien stadshubs waar MRA-ondernemers door samen te werken met overheid en onderzoek met nieuwe verdienmodellen snel inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Dat gaat…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW