Amsterdam start marktverkenning locatie Oostpunt Zeeburgereiland

De gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van het Zeeburgereiland. Het gebied gelegen tussen de binnenstad en IJburg biedt veel kansen voor verdichting. Onderdeel van de ontwikkeling is het verplaatsen van de tramstalling voor lijn 26, die nu in het midden van het gebied gelegen is, naar een meer perifere buitendijkse locatie in het plangebied: Oostpunt.

De wens bestaat met de aanleg van de nieuwe tramstalling optimaal gebruik te maken van de locatie door multifunctioneel ruimtegebruik: op de tramstalling is mogelijk ruimte voor andere functies, zoals bijvoorbeeld een stadslogistieke hub. De gemeente Amsterdam wil weten wat de stadslogistieke kansen zijn van Oostpunt Zeeburgereiland en vraagt het daarom aan ondernemers in een marktverkenning.

De aanleg van de tramstalling is gepland voor 2032-2034. De start van een bijbehorende tender voor de bouw komt waarschijnlijk in 2028. Het is echter voor de planvorming van de Oostpunt en de rest van het Zeeburgereiland van belang om in dit stadium al te weten welke mogelijkheden er zijn voor de locatie en wat de meest wenselijke invulling is. Via Tendernet nodigt de gemeente Amsterdam ondernemers uit om met plannen te komen.

Voor de documenten klik hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW