Hoe gaat Amsterdam verder met intelligente toegang? Vooral met verder onderzoek

Vorig jaar vond het Amsterdamse vastgoedevenement plaats over de aanpak van een autoluwe binnenstad. Tijdens het debat met verkeerswethouder Melanie van der Horst en parkeerexpert Patrick van Bruggen brachten de aanwezige bewoners en ondernemers het ‘gepauzeerde’ palenplan in de Jordaan ter sprake. Ze begrijpen niet waarom er voor ouderwetse palen is gekozen in plaats van intelligente of selectieve toegang. Dat zou in andere steden goed werken. Zo eenvoudig is dat echter niet.

In een brief informeert wethouder de gemeenteraad over de stand van zaken, de vervolgstappen om ook complexere vormen van intelligente toegang te kunnen gebruiken, wat de gemeente daarbij leert van andere steden en recente project rond de Weesperstraat en Sloterweg. De eerder gepauzeerde projecten op de Wallen en taxiluwe zones blijven voorlopig nog in de pauzestand.

Status van intelligente toegang

Amsterdam was een van de eerste steden die intelligente toegang toepaste met inzet van het automatisch kentekenregistratiesysteem voor het handhaven van de milieuzone vrachtverkeer. Sindsdien zijn zowel binnen als buiten Amsterdam verschillende varianten van selectieve toegang- of verkeersfilters ingevoerd.

Bij de doorontwikkeling neemt Amsterdam een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld in de samenwerking binnen het landelijke platform Dutch Mobility Innovations, waarin ook de ministeries van I&W en Gemeente Amsterdam, BZK en andere G40 gemeenten betrokken zijn. Waar Amsterdam een consortium trekt met onder andere Groningen, Almere, technologiepartijen en het AMS Institute. Amsterdam is bovendien vertegenwoordigd in een Europese expertgroep over intelligente toegang. En heeft daarmee goed zicht op toepassingen in het buitenland, schrijft de wethouder.

Belang van een doelgroepenkader

Inzet van intelligente toegang biedt kansen om op een slimme, doelgroepgerichte manier te sturen op niveaus en circulatie van (met name) automobiliteit in de stad. Het maakt maatwerk mogelijk. Echter maatwerk maakt de belangenafweging van de verschillende doelgroepen ook complexer.

Daarnaast vraagt het om een goed ingericht technisch systeem en een ondersteunende organisatie (bijvoorbeeld voor het verlenen van ontheffingen en correcties van onjuiste boetes). Inzet van het instrument vraagt een gedegen afweging, met oog op enerzijds het gewenste effect en bijdrage aan beleidsdoelen, en anderzijds oog voor lokale bereikbaarheid en effecten op het omliggende netwerk.

Bij de uitvoering van toegangsbeperkende maatregelen moet daarom altijd een goede afweging worden gemaakt over de doelgroepen: Wie krijgt toegang tot een bepaald gebied en waarom? Ook moet goed uitgewerkt worden hoe de maatregelen in verschillende gebieden elkaar vanuit het perspectief van de gebruiker, beïnvloeden.

Om gefundeerd een keuze te kunnen maken moet een doelgroepenkader wordt opgesteld. Dat volgt later dit jaar, schrijft de wethouder. Dit kader beschrijft hoe je om kan gaan met de doelgroepen die je met gebruik van intelligente toegang, toegang wil blijven geven. Concreet moeten we bijvoorbeeld keuzes gaan maken voor de toegankelijkheid van bewoners en ondernemers, bezoekers van bewoners en ondernemers, logistieke partijen en andere doelgroepen met een directe bestemming in het gebied, en het soort ontheffingen en vrijstellingen dat hierbij horen.

Bron: gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW