hub

CROW onderzoekt toekomst van hubs

CROW-KpVV heeft een discussiepaper uitgebracht over integrale hubs. De hubs rusten op drie pijlers: mobiliteit van mensen en goederen, energie en ruimte. Hubs kunnen een meerwaarde bieden voor mobiliteit, energie én ruimte.…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW