hub

Stadshubs: gemeenten mogen veel meer doen dan ze denken

Gemeenten vragen zich af of en zo ja onder welke voorwaarden zij ruimte kunnen prioriteren voor neutrale stadshubs omdat deze hubs een (maatschappelijke) bijdrage kunnen leveren door het verminderen van het aantal…

CROW onderzoekt toekomst van hubs

CROW-KpVV heeft een discussiepaper uitgebracht over integrale hubs. De hubs rusten op drie pijlers: mobiliteit van mensen en goederen, energie en ruimte. Hubs kunnen een meerwaarde bieden voor mobiliteit, energie én ruimte.…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW