Stadshubs: gemeenten mogen veel meer doen dan ze denken

Gemeenten vragen zich af of en zo ja onder welke voorwaarden zij ruimte kunnen prioriteren voor neutrale stadshubs omdat deze hubs een (maatschappelijke) bijdrage kunnen leveren door het verminderen van het aantal vervoersbewegingen en kilometers. Gemeenten blijken veel te kunnen, mits tijdig gehandeld wordt en de (ruimtelijke) keuzes voldoende gemotiveerd en onderbouwd zijn.

Buck Consultants International (BCI) heeft samen met Six Advocaten een handboek opgesteld waarin vragen over het borgen van ruimte voor stadshubs, microhubs en pakketkluizen worden beantwoord. Hiermee krijgen gemeenten een overzicht van de juridische instrumenten en kan het beleid binnen gemeenten over het faciliteren, stimuleren en/of reguleren van neutrale stadshubs, microhubs en pakketkluizen verder gevormd worden

Het handboek gaat in op vragen over het ‘reserveren’ van geschikte ruimte, hoe de functie ‘stadsdistributiehub’ kan worden vastgelegd in het bestemmingsplan (of omgevingsplan) en welke privaatrechtelijke instrumenten de gemeente in handen heeft om te kunnen sturen op de voorwaarden waaronder stadsdistributie moet plaatsvinden.

Een van de adviezen is: benoem in de omgevingsvisie zoekgebieden voor neutrale stadshubs en begin op tijd met de beleidsvorming, zodat je niet verrast wordt door ‘ad-hoc’ zoekvragen van hub-exploitanten.

De vragen in het handboek sluiten aan op de verschillende fasen die gemeenten doorlopen bij het realiseren van stadshubs. Deze stappen zijn de beleidsvorming, de definiëring van de activiteit en de voorwaarden, het opstellen van het bestemmingsplan, het zoeken en reserveren van ruimte en de uiteindelijke uitgifte van de grond. Het handboek biedt een overzicht van de juridische kaders en de instrumenten die de gemeente heeft.

Een van de conclusies is dat met de juiste instrumenten, een heldere visie en een goede onderbouwing de gemeente kaderstellend mag zijn om bepaalde type stadshubs te stimuleren of te reguleren

Bron: Zero Emissie Stadslogistiek

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW