Hoe pak je als MKB transporteur duurzaamheid aan? Samen!

Transporeon, Smart Freight Centre en Kühne Logistics University deden onderzoek naar verduurzaming in de MKB-transportmarkt. Zij hebben meer dan 800 vervoerders uit heel Europa ondervraagd om hun uitdagingen beter te begrijpen en strategische oplossingen aan te reiken.

Het rapport wijst op de cruciale rol van MKB-ers bij de transformatie van de Europese wegtransportmarkt naar een uitstootvrije toekomst. De huidige decarbonisatie-ambities van verladers en LSP’s zijn afhankelijk van de houding en capaciteiten van de honderdduizenden kleine Europe vervoerders.

In heel Europa lijken veel kleine vervoerders zich bewust te zijn van de urgentie en het
belang van het onderwerp, maar hun algemene betrokkenheid bij decarbonisatie
initiatieven is om verschillende redenen beperkt.

Velen ondernemers beschikken niet over informatie over het scala aan technische en operationele maatregelen die het brandstofverbruik en de uitstoot kunnen verminderen. De invoering van deze maatregelen wordt belemmerd door onzekerheid over de financiële impact en de perceptie dat verladers weinig belangstelling hebben voor milieuprestaties prestaties.

Financiële besparingen en druk van verladers zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de mate waarin emissiereductie wordt nagestreefd. Sterkere externe druk van overheden, in de vorm van stimulansen en zal ook nodig zijn voor de decarbonisatie MKB-ers in transport.

Bron figuur: Transporeon

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW