Ministerie wil uitbreiding zero emissie zones: in omvang en naar meer voertuigcategorieën

Op 1 januari 2025 voeren (waarschijnlijk) de eerste zeventien gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek in. In de loop van 2025 en 2026 volgen er in ieder geval nog elf gemeenten.

Een kamerbrief en rapport informeert over de toekomstige ontwikkelingen bij deze gemeentelijke zonering voor andere voertuigcategorieën dan voertuigen die ingezet worden in de stadslogistiek, zoals taxi, particulier bestelbusjes, personenauto’s en touringcar.

Andere voertuigcategorieën

Om in beeld te brengen welke voertuigcategorieën wanneer kunnen worden toegevoegd, is een onderzoek uitgevoerd. Voor het toevoegen van voertuigcategorieën is gekeken naar: 

Taxi

Voor taxi’s meldt de minister dat het wetgevingstraject om het mogelijk te maken om deze voertuigcategorie aan gemeentelijke zonering toe te voegen reeds loopt. 

Touringcars 

Voor touringcars lopen gesprekken met de branche met als streven om vanaf 2027 mogelijk te maken deze categorie toe te voegen aan gemeentelijke zones. 

Personenauto’s 

In het parallelle traject van de Voorjaarsnota-besluitvorming over het klimaatpakket is besloten om personenauto’s (in ieder geval voor 2030) niet toe te voegen aan het regime van zero-emissiezones. Dit wordt overgelaten aan een volgend kabinet. 

Brom- en snorfiets 

Voor brom- en snorfietsen zal verder met gemeenten en branche- en belangenorganisaties worden bekeken of een gemeentelijke zonering het meest passende instrument is. 

Particuliere bestel- en vrachtauto’s 

De Tweede Kamer wil uiterlijk vanaf 2030 particuliere bestel- en vrachtauto’s onder het regime van zero-emissiezones laten vallen. 

Koeltransport

Naar aanleiding van een motie van kamerlid Koerhuis is het afgelopen jaar met de koeltransportsector gesproken over verduurzaming van de sector. Er is samen met de koeltransportsector een werkgroep opgezet die komt met een Plan van Aanpak voor verduurzaming van koeltransport. 

Vrachtfiets

Het gebruik van de elektrische vrachtfiets in de stadslogistiek neemt toe. Zo is vorig jaar vier keer zoveel gebruik gemaakt van de Milieu- Investeringsaftrek (MIA) in vergelijking met het jaar ervoor. Vanuit het ministerie wordt bekeken hoe kennisuitwisseling tussen gemeenten en regionale bereikbaarheidsorganisaties georganiseerd kan worden. 

Bron: Ministerie

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW