Wat gaat het ministerie doen aan laadinfrastructuur voor vrachtwagens?

Het aantal elektrische vrachtwagens op de Nederlandse wegen groeit en zal de aankomende jaren verder toenemen. Vanaf 1 januari 2025 start de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek in zo’n 30 gemeenten.

Daarnaast is het doel dat in 2040 100% van de nieuwverkochte vrachtwagens zero-emissie is en dat het wegtransport in 2050 volledig emissieloos zal zijn. De verwachting is dat er in Nederland in 2025 circa 1.000 emissievrije vrachtwagens zijn en in 2030 16.000. Dat zijn de cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (het lijkt erop dat dit enkele de logistieke sector betreft en niet het eigen vervoer. In elk geval zijn deze cijfers veel en veel te laag!).

Voor deze doelen is het belangrijk dat de logistieke laadinfrastructuur goed geregeld is.

Logistieke laadinfrastructuur

Logistieke laadinfrastructuur mag geen belemmering vormen voor duurzaam vrachtvervoer. Er moet zowel bij bedrijven zelf, als onderweg voldoende gelegenheid zijn om te kunnen laden. Daarom is het belangrijk dat de uitrol van logistieke laadinfrastructuur wordt versneld.

Om lijn te brengen in het ontstaan van dit netwerk is het minsterie bezig de uitvoeringsagenda logistieke laadinfrastructuur op te stellen, die zich richt op de ontwikkeling van zowel publieke als private laadinfrastructuur voor het wegtransport.

De agenda schetst een kader van randvoorwaarden en governance (welke partijen hebben welke rol bij de ontwikkeling van laadinfrastructuur) en geeft een beeld over hoe het netwerk zich de komende tijd zal ontwikkelen.

De investeringen in de laadinfrastructuur worden bekostigd vanuit het Klimaatfonds. Daarnaast zullen vanaf de start van de vrachtwagenheffing de netto-opbrengsten in overleg met de vervoerssector ook aangewend worden voor logistieke laadinfrastructuur

ERS: laden tijdens het rijden

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ERS een optie is om de transitie naar emissievrij vrachtvervoer verder op gang te brengen, maar dat er tevens scepsis is. Ook vanuit het oogpunt van wegbeheer rijzen diverse vragen, onder andere gerelateerd aan haalbaarheid, veiligheid en gebruiksmogelijkheden van het wegennet, zeker gelet op alle andere opgaven op het hoofwegennet.

In de loop van 2023 wordt opdracht gegeven voor het uitvoeren van vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van ERS in Nederland en aansluiting op internationale corridors.

Zelf organiseren

Het overgrote deel van de elektrische vrachtwagens zal naar verwachting gaan laden op eigen terrein of bij de klant of leverancier, vaak op of bij bedrijventerreinen.

Bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor de realisatie van deze laadinfrastructuur en het aanvragen van de daarvoor benodigde netcapaciteit. Samen met medeoverheden, netbeheerders en andere betrokkenen creëren we randvoorwaarden zodat bedrijven makkelijker de stap naar elektrisch wegtransport kunnen zetten.

Het ministerie is blij met de ondersteuning die NAL-samenwerkingsregio’s en gemeenten bieden aan bedrijven in de vorm van kennis en advies over elektrificatie van transport en realisatie van laadinfrastructuur. Daarnaast ondersteunt het ministerie partijen door onderzoek te laten doen door de NAL werkgroep Logistiek en de laadbehoefte op bedrijventerreinen in kaart te brengen door de Vliegende Brigade NAL.

Bron: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW