Niet alleen gemeenten, ook bedrijven lopen achter bij zero emissie stadslogistiek

zero emissie stadslogistiekNatuur & Milieu deed onderzoek onder Nederlandse gemeentes hoe ver zij zijn met de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek Uit het onderzoek blijkt dat gemeentes grote moeite hebben de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen. Het merendeel van de grote steden loopt achter in de besluitvorming voor zero-emissiezones voor stadslogistiek.

Klimaatakkoord en zero emissie

In 2025 moeten er in 30 tot 40 Nederlandse gemeentes een uitstootvrije zone van kracht zijn voor stadslogistiek, zoals bestelauto’s en vrachtwagens. Conform het Klimaatakkoord moet de gemeente in 2020 besluiten hoe de zone eruit gaat zien en hoe zij wordt ingevoerd. Echter, uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat slechts een derde van de gemeentes dit jaar een besluit neemt.

Acht gemeentes hebben een concreet plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de overige gemeentes is het nog zeer onzeker of al duidelijk dat er geen besluit meer wordt genomen. Verandert er niets aan het tempo, dan is de afspraak (30-40 steden met een emissievrije zone in de binnenstad 2025) niet haalbaar. De invoering van deze zones leidt naar verwachting tot een besparing van 1,0 Mton CO2-uitstoot.

Uitvoeringsagenda

Een uitvoeringsagenda moet ervoor zorgen dat gemeentes met een afgestemde aanpak komen. Transportorganisaties Evofenedex en TLN gaven eerder aan dat het schadelijk is voor ondernemers als er een lappendeken aan verschillende milieu- en zero emissie-zones over Nederland komt te liggen. Na de zomer komt het ministerie met richtlijnen en maatregelen voor zer0 emissie zones. Transportorganisaties roepen op tot meer haast.

Natuur & Milieu bracht eerder al in kaart wat er nodig is om tot voldoende laadgelegenheid voor elektrische vrachtwagens te komen. Ook daaruit bleek dat samenwerking tussen gemeentes, netbeheerders en bedrijven van groot belang is. Zero-emissiezones zijn een eerste noodzakelijke stap op weg naar zero-emissie vrachtvervoer. De zones creëren vraag naar emissievrije voertuigen en vervoerders doen ervaring op met duurzame logistiek.

Elektrische stadslogistiek: 0,5 procent voertuigen

Niet alleen de gemeenten lopen achter, ook het bedrijfsleven. Uit recente cijfers van RVO blijkt dat slechts 0,5 procent van de bestelauto’s en vrachtwagens elektrisch is. Lichtpuntje is de groei in licht elektrische voertuigen. Maar, er is nog een lange weg te gaan.

Ruggengraat

Bart Pals van Nieuwsblad Transport is kritisch op de ontwikkelingen. Hij ziet vanuit electoraal opzicht geen haast bij de lokale wethouders: “Hierdoor is het voor een lokale politicus op dit moment misschien wel de enige juiste keuze om maar geen haast te maken met wetgeving voor het instellen van zero emissie zones voor vrachtauto’s. Wellicht volgt er eerst nog een besluit tot het instellen van een commissie die de gevolgen van zo’n zero emissie zone voor vrachtwagens op de lokale detailhandel gaat onderzoeken. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Maar voorlopig even niet”.

 

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW