ING: elke procent brandstofbesparing heeft hetzelfde effect als inzet van 1400 elektrische trucks

Een efficiënter brandstofverbruik kan transportbedrijven helpen om op korte termijn hun CO₂-uitstoot terug te dringen. Dat stellen economen van ING in een nieuwe studie.

De komende jaren komen er meer elektrische bestelauto’s en vrachtwagens op de weg. Veel gemeenten laten binnen de stadsgrenzen alleen nog maar emissievrije voertuigen toe. Dat geldt echter niet voor zwaardere vrachtwagens die niet in zero emissie zone hoeven te zijn. ING schat dat in 2030 het aandeel van emissievrije trucks 12% is. Nu rijdt 98% van de Nederlandse vrachtwagens op diesel. Pas na 2025 komt de verkoop van elektrische vrachtwagens (batterij elektrisch of op waterstof) op stoom.

CO₂-uitstoot van het vrachtverkeer stijgt

In 2019 was de CO₂-uitstoot van het vrachtverkeer 70% hoger dan in 1990. ‘Dit ligt nog ver af van de Nederlandse klimaatdoelstelling’, constateren de opstellers van het rapport in FD vandaag, waarbij de Europese ambitie van een CO₂-reductie van 55% leidend is. Onder meer door meer files steeg de uitstoot tussen 2014 en 2019 met 20%, ondanks de komst van zuinigere vrachtwagens.

Efficiënter rijden

Volgens ING zijn er nog veel mogelijkheden bij transportbedrijven om de CO₂-uitstoot terug te dringen door efficiënter te rijden. Elke procent brandstofbesparing heeft hetzelfde effect op het klimaat als de inzet van 1400 elektrische vrachtwagens, stelt ING in FD. Zo kunnen transporteurs winst behalen door hun vervoer efficiënter te plannen en met langere voertuigen te gaan rijden. Ook zou er minder met lege vrachtwagens gereden moeten worden.

Nieuwe dieselvrachtwagens

Daarnaast kan de aanschaf van nieuwe, zuinigere dieselvrachtwagens helpen. Nieuwe vrachtwagens hebben veel elektronica aan boord om chauffeurs te helpen rustiger te rijden. ING ziet al dat transporteurs spelelementen gebruiken om hun chauffeurs te motiveren beter met het dieselverbruik van hun wagens om te gaan. Zuiniger brandstofverbruik leidt voor de bedrijven direct tot lagere kosten, wat telt in een sector met hele lage winstmarges.

Kilometerheffing stimuleert

ING stelt verder dat de overheid de CO₂-uitstoot in positieve zin kan sturen door voor vrachtwagens een kilometerheffing in te voeren op basis van het brandstofgebruik van de voertuigen. In Duitsland en België gebeurt dat al. In Nederland is een kilometerheffing uitgesteld tot 2027.

Ontleend aan ING

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW