Amsterdammers maken zich zorgen over verkeersveiligheid stadslogistiek

Amsterdammers maken zich zorgen over hun verkeersveiligheid en de stadslogistiek. Dat blijkt uit het rapport ‘De Amsterdammers en hun beleving van de verkeersveiligheid‘ dat gisteren werd gepubliceerd. Eenderde van de Amsterdammers vindt dat het verkeer door stadslogistiek onveiliger is geworden. Niet alleen door bestelbusjes en vrachtwagens, maar ook door de vele maaltijd- en flitsbezorgers.

De onbezorgde stad

Amsterdam wil een stad zijn waarin de voetganger en fietser centraal staan en de straat een aangename en veilige plek is om te verblijven. De verkeerswethouder zegt erover: “Een stad waarin alle verkeersdeelnemers, ook de kwetsbare, zich zorgeloos kunnen bewegen? Waar wandelaars onbekommerd door de straten struinen, kinderen onbezorgd buiten spelen en op de fiets naar school gaan? Ik noem het de onbezorgde stad en zo zou Amsterdam moeten zijn. Ondanks het harde werken op het gebied van verkeersveiligheid zijn we daar nog niet”. Amsterdam staat niet alleen in dit autoluwe ambities.

Laden en lossen in de stad

Het laden en lossen levert in de stad regelmatig gevaarlijke situaties op, onder meer omdat dit vaak op fietspaden of fietsstroken gebeurt. Fietsers moeten dan uitwijken. Bijna alle transportbusjes en vrachtwagens hebben een ontheffing om op de rijweg, de stoep of het fietspad te laden en te lossen.

Deelnemers aan een de stadsdeelgespreken noemden als mogelijkheden voor verbetering: één vervoerder voor meerdere winkels, bezorghubs (waar zowel klanten als bedrijven goederen kunnen ophalen) en aanscherping van de venstertijden. 

Stadslogistiek kan volgens Fietsersbond Amsterdam veiliger: 

  • Geef geen ontheffingen meer uit en trek ontheffingen in.
  • Maak meer laad- en losplekken waar dat veilig kan.
  • Zorg voor hubs of afhaalplekken, zodat busjes niet elke particulier langs hoeven te gaan om goederen af te leveren. Dat stimuleer je ook door ontheffingen in te trekken.
  • Zorg voor een vergevingsgezinde weginrichting en materiaalgebruik.

Volgens OV-club Rover hangt de toenemende verkeersdrukte en onveiligheid sterk samen met de explosie van pakketbezorging en het concept van flitsbezorging. Een systeem van stedelijke distributie en combinatie van ritten via hubs komt, samen met eisen aan het rijgedrag en handhaving, de verkeersrust en veiligheid ten goede.

Wat vindt de sector?

Transport en Logistiek Nederland vindt het zaak snel en langzaam rijdend verkeer zo goed mogelijk van elkaar te scheiden. Op bevoorradingsroutes zou de prioriteit bij het vrachtverkeer moeten liggen; via deze routes vervult het vrachtverkeer een belangrijke faciliterende functie voor de stad. 

Veilig Verkeer Nederland vindt dat verkeersveiligheid onderdeel moet zijn van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van bedrijven. Met een RI&E worden alle arbeidsrisico’s in beeld gebracht, als startpunt voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Transport en Logistiek Nederland stelt dat veel gevaarlijke situaties op de weg veroorzaakt worden door weggebruikers (vooral fietsers) die de verkeersregels niet naleven. Andere stakeholders wijzen niet specifiek naar fietsers, maar pleiten wel voor meer handhaving op naleving van de verkeersregels: door alle weggebruikers.

Waar de Amsterdamse stakeholders het over eens zijn is dat er snel regelgeving moet komen voor nieuwe elektrische voertuigen. Transport en Logistiek Nederland wijst op de lichte elektrische vrachtvoertuigen die een belangrijke rol kunnen spelen in het zero emissievervoer en de stadsdistributie. Hoe zorgen we ervoor dat die voertuigen passen in de stad, zowel qua infrastructuur als gedrag van medeweggebruikers?

Olifant in de kamer

Gelukkig benoemt het rapport ook de olifant in de kamer. Het gedrag van de verkeersdeelnemers. Er wordt te hard gereden, door fietsers en scooters, maar zelfs door automobilisten. Heel veel mensen, ook automobilisten, hebben een telefoon in hun hand. Voorrang verlenen aan voetgangers bij een zebrapad of bij het afslaan, is een zeldzaamheid. Richting aangeven, rijden en even stoppen waar het niet mag: schering en inslag.

Het rapport is duidelijk. De enquête van de gemeente laat zien dat 67 procent van de Amsterdammers zich bezorgd voelt in het verkeer, 19 procent zelfs zeer bezorgd. De komende coalitie in Amsterdam zal verkeersveiligheid ongetwijfeld hoog op de agenda zetten. Het aantal gewonden moet sterk omlaag. En, de Amsterdammers moet zich onbezorgd voelen in hun stad. Wen er maar aan! Ook als je in de logistieke sector werkt. Dit kan de sector wel eens harder gaan raken dan de transitie naar zero-emissie. Wat is de aanpak in jouw bedrijf?

Walther Ploos van Amstel

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW