Bouwlogistiek

Emissieloos bouwen. Kost dan nu meer?

Het onderzoek dat Decisio uitvoerde voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) geeft inzicht in meerkosten bij emissieloos bouwen bij infraprojecten. Met het programma SEB werken partijen samen om de bouwsector…

Welke kansen biedt industrieel bouwen?

Het EIB bracht de kansen van industrieel bouwen in kaart. De mate van industrialisering verschilt in de praktijk. Het betreft een glijdende schaal tussen overwegend handwerk door vaklieden (semi-industrieel) en een vrijwel…

Onderzoek: bouwlogistiek en de impact op luchtkwaliteit

Vandaag is Nicolas Brusselaers (VU Brussels) gepromoveerd op zijn proefschrift over ‘the impact of off-site construction transport on air quality’. De meeste stedelijke gebieden overschrijden nog steeds de WHO-richtwaarden voor NOx en PM,…

Rekenen aan laadinfrastructuur voor de emissieloze bouwplaats

De beschikbaarheid van een voldoende laadinfrastructuur is een van de vragen bij emissieloos bouwen. Om een betere inschatting te kunnen maken van de nodige vermogensvraag op de bouwplaats, kunnen bedrijven voortaan de…

Hoe staat het met digitalisering voor de bouw- en installatielogistiek?

Innovatie in de bouw- en installatielogistiek kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de emissiereductie van de bouwnijverheid en ook prestatieverbetering realiseren. Effectieve digitalisering op keten- en stelselniveau maakt deze innovatie mogelijk. Dat…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW