Veel aandacht voor bouw in Amsterdamse circulaire agenda

In Amsterdam steekt het stadsbestuur €17 mln in projecten die de stad circulair moeten maken. Dat blijkt uit de ‘Uitvoeringsagenda Circulair 2023-2026’. Hierin is ook aandacht voor de bouw. In de bouw gaat veel massa om, maar dat heeft per kilo overigens een relatief beperkte impact op de zogenoemde Amsterdamse milieukosten.

 

Er zijn in absolute zin veel bouwactiviteiten en vindt er veel onderhoud en renovatie van bestaande woningen plaats. De bouw is verantwoordelijk voor zo’n 60% van al het materiaalgebruik in de stad, gerekend in kilogrammen. De gemeente heeft in deze waardeketen grote invloed, niet in de laatste plaats omdat de stad ongeveer 80% van de grond in bezit heeft en daarmee het speelveld bepaalt.

Amsterdam werkt aan het verkleinen van de impact van de gebouwde omgeving, waarbij er samen met de markt aan innovatie wordt gewerkt om zo het evenwicht te vinden in de circulaire ambitie en het op peil houden van de woningbouwproductie.

Circulaire isolatie 

De gemeente gaat woningeigenaren helpen om circulair te isoleren. Uitgangspunt is dat financiering wordt gevonden om het voor woningeigenaren kostenneutraal te kunnen uitvoeren. Biobased alternatieven moeten als volwaardig alternatief zonder extra ‘gedoe’ beschikbaar komen voor de Amsterdammer. 

De gemeente vergroot de kennis over de toepasbaarheid van biobased bouwmaterialen, zoals cellulose, vlas en lisdodde, en zet in op heen regeling die het huidige prijsverschil kan overbruggen, kijkt naar welke materialen geschikt zijn voor welke toepassingen en situaties en legt verbindingen tussen opdrachtgevers en leveranciers van biobased bouwmaterialen, waardoor deze op grotere schaal beschikbaar komen tegen een steeds meer concurrerende prijs. Amsterdam gaat met het Rijk en de regio participeren om samen met bouwbedrijven en boeren meer biobased bouwmaterialen te produceren als stimulans voor circulair bouwen. 

Circulaire nieuwbouw 

Conform de Green Deal Houtbouw van de Metropool Regio Amsterdam gaat Amsterdam het gebruik van biobased bouwmaterialen stimuleren om de schadelijke impact van de productie van bouwmaterialen te verkleinen. Bij tenders van ruimtelijke plannen selecteert de gemeente onder meer op de circulaire prestaties met het selectiecriterium de MPG. Bij transformatieprojecten gaat de gemeente bij onderhandelingen circulariteit stimuleren. 

Circulaire stedenbouw 

Amsterdam gaat zorgen dat bij alle stedenbouwkundige plannen en nieuwe ontwerpen voor gebiedsontwikkelingen (inclusief transformatie en openbare ruimte) circulaire ontwerpprincipes worden toegepast.

Circulaire gebouwen 

De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf een raamcontract af te sluiten voor de bouw van dertig nieuwe (school)gebouwen circulair af te sluiten. De eerste negen circulaire scholen worden aanbesteed vanaf 2023. 

Circulaire renovatie 

De gemeente geeft het goede voorbeeld door bij renovatie en onderhoud van eigen vastgoed het al aanwezige bouwmateriaal dat daarvoor geschikt is te hergebruiken en gebruik te maken van nieuw organisch of gebruikt bouwmateriaal.

Hergebruik in de openbare ruimte 

De gemeente geeft het goede voorbeeld door het ‘Hergebruik, tenzij …’-principe toe te passen voor het materiaalgebruik in de openbare ruimte. Om het materiaalbeheer beter te kunnen managen, zorgt de gemeente voor nieuwe ICT-systemen en opslagruimte. 

Bron: Gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW