Amsterdam presenteert 70 maatregelen om zuiniger om te gaan grondstoffen

In Amsterdam steekt het stadsbestuur €17 mln in projecten die de stad circulair moeten maken. Verder wil Amsterdam dat in 2030 alle inkoopcontracten circulair zijn. Dat maakte wethouder Duurzaamheid Zita Pels deze week bekend.

Ruim 80% van de CO2-uitstoot van Amsterdam (bewoners, overheid en dienstverlenende bedrijven) is het gevolg van het materiaalgebruik van de stad. Deze CO2-uitstoot vindt vooral plaats bij de winning van grondstoffen en de productie van goederen die elders worden geproduceerd voor consumptie in Amsterdam (het overige deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het energieverbruik van de stad). 

Deze ‘Uitvoeringsagenda Circulair 2023-2026’ geeft een overzicht van wat de gemeente zelf doet en wat we beschikbaar stellen, zodat zo veel mogelijk partijen kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Amsterdam zorgt samen met andere overheden en kennisinstellingen voor het invullen van de randvoorwaarden voor de benodigde systeemverandering. De gemeente draagt bij aan (landelijke) eenduidige standaarden en definities, passen materiaalpaspoorten toe, monitoren materiaalstromen in de stad en werken aan het (laten) aanpassen van de spelregels die circulaire initiatieven nu nog in de weg zitten.

De gemeente denkt aan het toepassen van true pricing bij investeringsbeslissingen en inkoop, en bepaalde vergunningscriteria. De kosten om de ecologische schade van het materiaalgebruik te voorkomen, waren in 2020 geraamd op € 5,6 miljard. Als deze kosten zouden worden doorberekend, zou alles gemiddeld 42% duurder zijn, stelt de gemeente. 

Voedsel en consumptiegoederen hebben de grootste impact op de ecologische schade. Voedsel heeft ongeveer net zo’n impact als de rest van het materiaalgebruik bij elkaar opgeteld. In de bouw gaat veel massa om, maar dat heeft per kilo een relatief beperkte impact. De gemeente ziet ook dat fossiele brandstoffen een aanzienlijk aandeel voor hun rekening nemen. 

De gemeente ziet dat een gebrek aan betaalbare fysieke ruimte een blokkade is. Hoe de gemeente dit gaat oplossen blijkt niet concreet uit de uitvoeringsagenda: de gemeente maakt fysieke en milieuruimte voor circulaire initiatieven. De gemeente wil dat er binnen de stad ruimte beschikbaar komt voor doelgroepen zoals kringloopwinkels, reparatie- en duurzame verwerkingsbedrijven die met voorrang een (tijdelijk) huurcontract kunnen krijgen. 

Het havengebied is fundamenteel voor het realiseren van de circulaire ambities van de stad en regio. De aanwezigheid van havenlogistiek, de mogelijkheden voor op- en overslag, de concentratie van grondstoffen en reststromen maakt de haven dé plek waar ruimte en schaal gemaakt kunnen worden voor innovaties en industriële activiteiten. De haven zorgt voor meer mogelijkheden voor het hoogwaardig verwerken van stromen door het faciliteren van bedrijven die werken aan mechanische en chemische recycling.

Bron: Gemeente Amsterdam

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW