PBL: in 2050 is er tot 40 procent meer ruimte nodig voor de circulaire economie

Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht de ruimte die nodig is voor de circulaire economie.

Een paar belangrijke conclusies van het planbureau zijn:

  • In de scenario’s voor 2050 vraagt een circulaire economie in Nederland tot 40 procent meer ruimte dan de lineaire, fossiele economie nu.
  • Er zal een fase zijn met dubbel ruimtegebruik, waarin het nieuwe circulaire systeem groeit naast de bestaande productiecapaciteit.
  • Het PBL roept op om geen onomkeerbare keuzes te maken en om bedrijventerreinen waar ruimte is voor bedrijven met hogere milieucategorieën te behouden.
  • Er is een groot belang voor infrastructuur en logistiek. Multimodale logistiek speelt een sleutelrol bij de overgang naar een circulaire transitie om recycling van stoffen in goede banen te leiden.
  • Het PBL laat zien dat er een groot belang is voor infrastructuur en logistiek. Logistiek heeft een sleutelrol bij de overgang naar een circulaire transitie om recycling van stoffen in goede banen te leiden.
  • Verandering in consumptie (meer hergebruik, reparatie en deeleconomie) kan een belangrijke aanjager zijn van de transitie naar een circulaire economie. Binnenstedelijke circulaire voorzieningen, zoals reparatiehubs, kringloopwinkels en ov-voorzieningen maken gedragsverandering laagdrempeliger.

MKB-Nederland en VNO-NCW zien dat de ruimte voor economie onder druk staat en de PBL-studie maakt duidelijk dat er meer ruimte nodig is voor de circulaire economie.

Cruciaal is dat de rijksoverheid de regie pakt en de ruimte reserveert die nodig is voor de economie van morgen. Daarom is landelijke regie, een landelijke aanpak én goede en intensieve samenwerking met bedrijfsleven, provincies en gemeenten nodig.

Het kabinet kan al snel belangrijke stappen zetten in het Nationaal Programma Ruimte voor Economie dat dit najaar verschijnt en de Nota Ruimte die het kabinet in 2024 uitwerkt.

Bron: PBL

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW