Amsterdamse bouwers en hotels hadden veel hinder van de knip op de Weesperstraat

De veelbesproken verkeersproef met de knip op de Weesperstraat hield de stad flink bezig. Nu, tien weken later, is het chagrijn en het onbegrip bij ondernemers nog altijd niet weggenomen. Ze balen van de opgelopen schade en vrezen negatieve impact op lange termijn. Dat schrijft AT5. Doel van de proef was om te kijken wat het effect van de afsluiting zou zijn op het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied.

Bouwers

Bouwend Nederland heeft de Amsterdamse leden in een enquête gevraagd naar hun ervaringen. Ruim de helft van de leden heeft gereageerd op de enquête, en de resultaten liegen er niet om: van de 68 respondenten gaven er 62 aan veel hinder te hebben ondervonden van de knip.

Vertragingen die werden genoemd varieerden van een uur per dag tot 6 uur per dag per rit. De situatie in het centrum wordt als “chaotisch” omschreven waarbij de knip ook zorgde voor vertraging van het werk op de bouwplaats als gevolg van vertraagde aankomst van leveranciers.

Verder valt op dat er in driekwart van de gevallen geen alternatieve route beschikbaar is gesteld en dat 61% van de respondenten aangeeft in het vervolg bepaalde werkzaamheden te mijden. Vrijwel alle respondenten gaven aan niet de mogelijkheid te hebben om werkzaamheden en/of vervoer anders te in te plannen; gereedschap en materiaal moeten hoe dan ook het centrum in.

De resultaten van de enquête worden aangeboden aan de gemeente voor de evaluatie van de proef. Daarnaast gebruikt Bouwend Nederland de resultaten in de gesprekken met de gemeente, waarbij zal worden benadrukt dat het verder onbereikbaar maken van de binnenstad zeer nadelig is voor de bedrijfsvoering voor het merendeel van onze leden.

De gemeente Amsterdam heeft stevige bouw- en verduurzamingsambities. De stijging van materiaalprijzen, tekort aan (ambtelijke) capaciteit en veranderende marktomstandigheden zorgen er voor dat realisatie van deze ambities een flinke uitdaging is. Onze leden staan klaar om de gemeente te helpen met het realiseren van haar ambities. Veranderende wet- en regelgeving en de voorgenomen invoering van uitstootvrije zones betekenen echter wel dat dit met steeds hogere kosten gepaard zal gaan, zegt Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland afdeling Amsterdam verzoekt de gemeente om af te zien van verdere (proef)afsluitingen van straten in het centrum zonder vooraf een uitvoerige marktconsultatie te hebben uitgevoerd.

Hotels

“Het was een dramatische tijd voor ons”, blikt Emmy Stoel, directeur van The Grand, terug. “Het waren zes hele zware weken met heel veel klachten: gasten die vluchten gemist hebben, treinen gemist hebben, heel lang in de auto hebben gezeten voordat ze ons hotel konden bereiken, als ze ons hotel al konden bereiken. Net zoals in de overige hotels in Amsterdam Oost en het Centrum, heeft het vergaande gevolgen gehad voor ons.”

En ook in Hotel Krasnapolsky was de impact voelbaar. De eigen parkeerplekken, 150 stuks, bleven grotendeels leeg. “We hebben in die zes weken een duidelijk verlies in omzet gedraaid”, vertelt directeur Arne Heuwekemeijer. “Refererend naar normale maanden hebben we zo’n 40 tot 50 duizend euro minder verdiend aan parkingomzet. Een substantieel bedrag voor een test van zes weken.”

Heuwekemeijer, directeur van Hotel Krasnapolsky, kijkt daarom ook met enige angst naar de toekomst. “Met de gedachte van de gemeente om de stad zo snel mogelijk autoluw te maken, ben ik als ondernemer wel bang voor wat er gaat gebeuren”, legt hij uit. “Als we niet de tijd hebben om de juiste keuzes te maken, omdat die auto maar weg moet, gaan we misschien foute keuzes maken. Daar probeer ik tegen te ageren.”

De ondernemers geven aan om tafel te zitten met de gemeente. Ze voelen zich gehoord, meer dan dat ze dat voelden in aanloop naar de knip. Verantwoordelijk verkeerswethouder Van der Horst laat weten druk te zijn met de evaluatie en hierin de ervaringen van alle betrokkenen meeneemt.

Bron: Bouwend Nederland en AT5

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW