Circulaire economie

Waarom eindigen afgedankte meubels op straat?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een circulaire economie. Het verlengen van de levensduur van spullen is een van de strategieën die bijdraagt aan een circulaire economie. Mensen danken meubels…

Circular e-waste needs new ecosystems

The Netherlands, with a less than 50% collection rate, does not meet European standards for e-waste. There is insufficient return of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) from consumers and businesses. In…

Circulariteit e-waste vraagt om innovatieve ecosystemen

Nederland voldoet met een inzamelpercentage van minder dan 50% niet aan de Europese normen voor e-waste. Er komt te weinig afgedankte elektrische en elektronische apparatuur terug van consumenten en bedrijven. Naast een…

Wat zijn de kansen voor logistieke bedrijven bij e-waste?

Nederland voldoet met een inzamelpercentage van minder dan 50% niet aan de Europese normen voor e-waste; er komt te weinig Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) terug van consumenten en bedrijven. Naast…

Circulair shoppen is zoveel meer dan recycling

Webwinkels moeten aan de slag met circulair shoppen. We moeten het met minder grondstoffen doen. Maar, inmiddels belandt bijna 90% van onze kleding in het afval, wordt minder dan de helft van…

Zijn consumenten wel klaar voor de circulaire economie?

Het streven van de Nederlandse overheid naar een volledig circulaire economie in 2050 vergt radicaal minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn niet alleen duurzame productiemethoden noodzakelijk, maar is het ook…

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW