Programma Circulaire Economie: 777 mln euro voor aanpak verduurzaming ketens

Om de klimaatdoelen te halen heeft het kabinet dit voorjaar besloten om aanvullende maatregelen te treffen waarvoor ruim €777 miljoen werd gereserveerd. Hiermee wordt niet alleen een volgende stap gezet in het verwezenlijken van de doelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE), maar ook voor een extra CO2-reductie van 2 Mton.

Het klimaatdoel bestaat uit circulair beleid gericht op CO2-reductie in Nederland, alsook uit beleid gericht op verduurzaming van de ketens, leidend tot reductie van ketenemissies in binnen- en buitenland.

Het kabinet heeft gekozen voor een samenhangend pakket bestaande uit normerende, beprijzende en stimulerende maatregelen, haalbaar en betaalbaar voor burgers en bedrijven.

De maatregelen omvatten:

  • Aanpak circulaire plastics. Er komt een nationale verplichting voor de toepassing van een minimumaandeel recyclaat en biogebaseerd plastic.
  • Aanpak gericht op verduurzaming AVI’s (afvalverbranding). Zowel vanuit de optiek van de circulaire economie, als voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, is het belangrijk om op termijn de capaciteit van afvalverbran­dingsinstallaties (AVI’s) af te bouwen.
  • Aanpak gericht op circulair en biobased bouwen. Als onderdeel van de inzet op circulair bouwen, stimuleert het kabinet de toepassing van duurzame biogrondstoffen in de bouw.
  • Circulair slopen. Hergebruik en recycling leidt tot een aanzienlijke CO2-reductie en draagt samen met biobased bouwen bij aan de circulaire transitie in de bouwsector.
  • Normering en stimulering van circulariteit en CO2-reductie in de GWW-sector.
  • Overige circulaire klimaatmaatregelen: circulair doen en beleid gericht op het bevorderen van sectoroverstijgende innovatie.
  • Meten van ketenemissies. Het kabinet zet in op het beter meetbaar en rapporteerbaar maken van ketenemissies.

Bron: Ministerie

1 Comment
  1. Could you provide examples of sector-overarching innovations that are being promoted to advance circularity and sustainability in the Netherlands as part of the circular climate measures?

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW