Duurzame mobiliteit: Nederlanders zijn niet de auto uit te krijgen?

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht I&O Research het draagvlak onder Nederlanders om duurzamer te (kunnen) reizen. Helaas is aan ondernemers weer niets gevraagd. Terwijl ongeveer de helft van de fossiele brandstoffen in vrachtwagens en bestelauto’s gaan… maar, wat vonden de ‘burgers’ ervan?

Nederlanders vertrouwen vooral op de auto voor al hun reisbehoeften. Meer dan één op de tien Nederlanders heeft echter het afgelopen jaar deelgenomen aan gedeelde mobiliteitsdiensten. Blijft de auto favoriet?

Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders weten hoe ze duurzamer kunnen reizen, en ruim acht op de tien erkennen dat duurzamer reizen gunstiger is voor het klimaat. Hoewel bijna drie tiende het positieve effect van duurzaam reizen erkent, vinden sommigen andere maatregelen effectiever. Bijna negen op de tien begrijpen dat minder autorijden, vaker fietsen, meer thuiswerken en carpoolen bijdragen aan een beter klimaat. Echter, ruim een kwart van de Nederlanders beschouwt auto’s met een benzine- of dieselmotor niet als een bedreiging voor het klimaat, en een derde ziet geen positieve bijdrage van elektrische auto’s aan het klimaat.

Meer dan negen op de tien Nederlanders beschouwen veiligheid, betaalbaarheid, comfort en flexibiliteit als belangrijke kenmerken van het vervoermiddel waarmee ze reizen. Duurzaamheid en gezondheid zijn voor velen minder cruciaal, hoewel ruim zes op de tien deze aspecten wel belangrijk vinden.

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat de overheid een grotere rol moet spelen om duurzamer reizen te bevorderen, terwijl ruim een kwart van mening is dat de overheid al genoeg doet of zelfs minder zou moeten doen. Ook gelooft bijna driekwart dat overheidsbeleid noodzakelijk is om duurzamer reizen te stimuleren.

Het niet willen is vooral een belemmering voor Nederlanders om duurzamer te reizen, maar ook het niet kunnen speelt een rol. Afstand weerhoudt mensen ervan om minder auto te rijden, minder te vliegen, vaker het openbaar vervoer te gebruiken en zelfs om helemaal geen auto meer te bezitten. Voor reizen met het openbaar vervoer en elektrische auto’s zijn kosten de belangrijkste reden om deze duurzame opties niet te overwegen. Naast het feit dat mensen hun auto nodig hebben voor werk, vormt de afstand ook een obstakel om minder te kunnen autorijden, minder te kunnen vliegen, vaker het openbaar vervoer te gebruiken en zelfs om geen auto meer te hebben. Het niet kunnen veroorloven van elektrische auto’s is een belangrijke belemmering om over te stappen.

Al met al blijft het intrigerend om te zien wat mensen invullen bij dit soort onderzoeken. Het is echter jammer dat er geen input is verzameld van gebruikers in de logistieke sector.

Walther Ploos van Amstel.

Bron: Rapport I&O

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW