CBS werkt aan inschatten toekomstige laadbehoefte voor vrachtwagens

CBS presenteerde tijdens de VLW een paper over het inschatten van de toekomstige (op)laadbehoefte. Dit is van belang voor de elektrificatie van het goederenvervoer vanwege de planning van de aankoop van elektrische vrachtvoertuigen en van de laadinfrastructuur.

Om verschillen in laadbehoefte na elektrificatie in kaart te brengen, classificeert een CBS studie ritten op basis van drie ritkenmerken, namelijk: de afgelegde afstand, het vervoerd gewicht en het aantal deelritten.

Er is gebruik gemaakt van gegevens over het goederenvervoer over de weg van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cluster analyses laten vier typen ritten zien die verschillen op de combinatie van de drie ritkenmerken, namelijk:

  1. zwaar beladen ritten met gemiddeld een medium afstand meestal zonder tussenstops en met maximaal één tussenstop;
  2. relatief korte lichte ritten meestal zonder tussenstops en met maximaal twee tussenstops;
  3. ritten over lange afstand en medium gewicht met relatief veel tussenstops (tussen de vier en zes)
  4. ritten van medium afstand, medium gewicht met meestal enkele tussenstops (tussen de nul en drie).

Deze clusters heeft CBS vergeleken op achtergrondkenmerken van de rit, het voertuig, de vervoerde goederensoort in het geval van beladen ritten en de meest voorkomende vertrek- en aankomstregio’s.

De helft van de vrachtwagenritten is maximaal 50 kilometer en de gemiddelde ritafstand in 2021 was 89,5 kilometer voor Nederlandse voertuigen. Daarnaast bestond 36 procent van alle ritten uit lege ritten, waarbij 0 kilogram gewicht werd vervoerd, het gemiddeld gewicht was 8.161 kilogram. En 90 procent van de ritten bestond uit één deelrit ofwel nul tussenstops met een gemiddelde van 1,4 deelritten.

Resultaten uit dit onderzoek kunnen mogelijk aanknopingspunten bieden voor branches om elektrificatie van voertuigen te prioriteren. Daarnaast kan vervolgonderzoek dieper ingaan op waar bepaalde typen ritten worden gereden, bij welk type rit aan het eind van de dag het voertuig meestal terug naar het eigen bedrijf rijdt, ritpatronen per regio analyseren of rusttijden tijdens of tussen ritten in kaart brengen. Dit kan mogelijk helpen bij het plannen van de plaatsing van laadpalen voor elektrische vrachtvoertuigen. Tot slot kan vervolgonderzoek uitgaan van dagkilometrages om clusters te ontdekken om de totale dagelijkse laadbehoefte van een voertuig in kaart te brengen.

Bron: CBS

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW