De fatbike is zo gek nog niet

Fatbikes zijn voor het volk een doorn in het oog. Stadsbestuurders in de regio Amsterdam vinden het daarom tijd voor maatregelen: meer controles op opgevoerde fatbikes, een kentekenplicht en een minimumleeftijd. Zijn fatbikes de nieuwe scooters? Het volgende slachtoffer van de mobiliteitsapartheid in steden.

Onderzoeksbureau Sweco onderzocht de effecten op de mobiliteit en verkeersveiligheid voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een minimumleeftijd voor de elektrische fiets kan de zelfstandige mobiliteit van vooral middelbare scholieren in niet-stedelijke omgeving beperken, zij leggen langere fietsafstanden af en hebben vaak geen OV-alternatief.

Bij een minimumleeftijd van 16 jaar gaat het om 32.000 leerlingen, stelt Sweco. Daarnaast worden er ook  28.500 leerlingen getroffen die de elektrische fietsen op kortere afstanden gebruiken, vooral in stedelijke omgeving. Jongeren worden ook gehinderd in hun mobiliteit voor het bezoeken van vrienden, familie, de sportclub en het werk. Ook is er een kleine groep die vanwege medische redenen baat heeft bij een elektrische fiets. Tegenover de negatieve effecten op de mobiliteit van middelbare scholieren staat een mogelijk toegenomen fysieke inspanning bij ouderwets trappen, stelt Sweco.

Sweco beveelt aan in de toekomst grootschaliger snelheidsmetingen uit te voeren en ongevalscijfers te verzamelen om verschillen in risico tussen leeftijdsgroepen en vervoerswijzen verder te vergelijken. Hiermee kan worden gemonitord of het huidige beeld van rijsnelheden en risico’s verandert tegenover de huidige situatie.

De harde aanpak van fatbikers leidt af van waar het echt over moet gaan. Verandert het verbannen van de fatbike of de auto iets aan ons overmobiele en niet sociale gedrag? Gedrag is de olifant in de kamer bij de gesprekken over verkeersveiligheid. Wordt het niet hoog tijd dat we elkaar aanspreken op onze eigen verantwoordelijkheid en respect voor elkaar? Of durven we dat niet meer? Hebben we echt harde techniek nodig die onze snelle fietsen stopt? Dat zou een trieste conclusie zijn.

Er moet een nieuwe balans komen tussen de ruimte voor mobiliteit en de ruimte voor groen, ontmoeting en economische activiteit. Een monomane harde aanpak van fatbikes is geen echte oplossing voor de ervaren onveiligheid op straat.

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW