De G4 starten onderzoek naar emissieloos bouwen van circulaire en houtgebaseerde hoogbouw

Gisteren was de aftrap van het project ‘Geïndustrialiseerde modulaire en lage emissie hoogbouw in de G4‘ dat een stevige bijdrage willen gaan leveren aan product- en procesoplossingen voor emissieloos bouwen van circulaire en houtgebaseerde modulaire hoogbouw.

Per saldo moet het ‘nieuwe normaal‘ gaan leiden tot (nagenoeg) totale emissiereductie door minder vervoerskilometers van veel lichter materiaal dat vervoerd en verplaatst kan worden met emissieloos vervoer en bouwplaatsmaterieel. Het vraagt om doorontwikkeling van een stedelijk logistiek ecosysteem van hubs en microhubs die gezamenlijk alle nodige faciliteiten bieden in onderlinge samenhang. Het project meet ook de emissies realtime op de bouwplaatsen en bouwhubs.

Het onderzoek kijkt ook naar hoe de sector kan blijven bouwen met de stijgende bouwkosten en verscherpte brand- en duurzaamheidsnormen. Het gebruik van biobased materiaal roept bovendien veel vragen op over de supply chain daarvan; hoe gaan we onze bouwmaterialen ‘kweken’ bij de boeren en kan dit wel met minder emissies en minder vrachtauto’s in de stad? De komende twee jaar gaat de G4 samen met koplopers uit de bouwsector en de kennisinstellingen dit onderzoeken.

Vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn we betrokken bij werkpakket 3 dat kijkt naar zero emission bouwlogistiek voor circulaire en houtbouw materialisaties. Afgelopen jaren is al veel werk verzet met duurzame bouwlogistiek via consolidatie tot wel 80% reductie van voertuigbewegingen.

Walther Ploos van Amstel

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW