Defensie neemt eerste elektrische bedrijfsvoertuigen in ontvangst

Defensie heeft de eerste vier van in totaal 134 elektrische bedrijfsvoertuigen van Spijkstaal in ontvangst genomen. De rest volgt gefaseerd tot het eind van het jaar. De voertuigen worden verdeeld over vrijwel de hele krijgsmacht. Defensie levert hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om klimaatverandering tegen te gaan.

Van de 134 e-voertuigen zijn er 117 bedoeld voor goederenvervoer. Het gaat om drie verschillende types: voertuigen met een gesloten laadbaak, met een open laadbak en een type met een laadbak met huif. De voertuigen zijn bedoeld om materieel te verplaatsen tussen bijvoorbeeld twee verschillende legeringsgebouwen.

Daarnaast zijn ze geschikt voor distributietaken van bestelde en geleverde goederen. Ook kunnen ze materieel aanleveren dat benodigd is voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden op defensieterreinen.

De overige 17 voertuigen zijn 6-persoonsminibussen. De luchtmacht gebruikt ze onder meer om personen over vliegbases te vervoeren.In totaal krijgt de Koninklijke Luchtmacht 57 nieuwe elektrische voertuigen, de landmacht 9 en de Koninklijke Marine 6. De meeste gaan naar het Defensie Ondersteuningscommando dat 62 nieuwe elektrische voertuigen in gebruik neemt.

Voordeel van de nieuwe voertuigen is dat zij op elke defensielocatie zijn op te laden via de standaard 230V wisselstroom. Met de elektrische bedrijfsvoertuigen van Spijkstaal gaat het gebruik van fossiele brandstof op defensielocaties omlaag. De wagens zorgen voor een duurzame manier van verplaatsen. Spijkstaal levert de wagens en onderhoudt ze.

Bron: Defensie

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW