Mobility as a Service (MaaS) nog volop in ontwikkeling, en nog veel knelpunten

Mobility as a Service (MaaS) staat voor diensten die het mogelijk maken voor reizigers om een reis van deur tot deur te plannen, boeken en betalen. Om deze diensten aan te kunnen bieden is het nodig dat OV-bedrijven toegang verlenen tot hun OV-diensten aan MaaS-aanbieders.

Uit een marktstudie van de ACM blijkt dat verschillende partijen in de markt de weg naar elkaar steeds beter weten te vinden, maar dat er ook nog knelpunten zijn. Tegelijkertijd ziet de ACM dat marktpartijen deze knelpunten zelf al proberen weg te nemen, bijvoorbeeld door het opnemen van nieuwe eisen in OV-concessies die de toegang tot OV-diensten mogelijk maken. In de praktijk zal moeten blijken of dit ook het gewenste resultaat gaat opleveren.

ACM bestuurslid Manon Leijten: ‘Ik vind het positief dat de OV-partijen zelf het initiatief hebben genomen om de toegang te verbeteren. Nu is het voor de ontwikkeling van MaaS van belang dat de gemaakte afspraken uiteindelijk in alle concessies worden opgenomen.‘

Achtergrond marktstudie

De markt voor mobiliteitsdiensten is een digitale, datagedreven markt die nog in ontwikkeling is. De verwachting is dat MaaS door het stimuleren van openbaar vervoer een belangrijke bijdrage levert aan duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van het fileprobleem. De ACM vindt het van belang dat in deze opkomende markt ruimte is voor innovatie en dat verschillende aanbieders de kans krijgen om nieuwe onderscheidende diensten te ontwikkelen.

Toegang tot elkaars diensten in een online-platform is één van de belangrijkste voorwaarden voor het goed functioneren van de digitale economie. Het is voor de ontwikkeling van de MaaS-markt belangrijk dat alle MaaS-aanbieders OV-diensten kunnen integreren in hun aanbod.

Knelpunten

De ACM stelt vast dat er ondanks de verbeteringen in het huidige aanbod van OV-diensten er ook nog knelpunten zijn. Zo is bijvoorbeeld bij een aantal OV-bedrijven het voor MaaS-aanbieders alleen mogelijk om uur- en dagkaarten in te kopen. De tarieven voor deze kaartjes liggen beduidend hoger dan de reguliere OV-chipkaarttarieven.

Als het reizen met openbaar vervoer via MaaS duurder is dan met de OV-chipkaart, dan maakt dit MaaS-diensten veel minder aantrekkelijk voor reizigers. Ook is het voor MaaS-aanbieders onzeker of de huidige toegangsvoorwaarden in de toekomst zullen veranderen omdat veel OV-bedrijven de toegang bieden in het kader van een pilot.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW