Nieuwe uitgave ‘Highly Competitive Warehouse Management’

Er is een nieuwe uitgave uit van ‘Highly Competitive Warehouse Management‘ van Jeroen van den Bergh. Het boek is al meer dan 10 jaar het basisboek voor iedereen die een warehouse ontwerp of de processen in het warehouse wil aanpakken. Hij ziet drie valkuilen voor managers van warehouses: blijven hangen in het brandjes blussen, nieuwe technologie invoeren voordat de processen kloppen en keteninitiatieven ontplooien vanuit een ondergeschikte positie.

Jeroen: “Veel magazijnen zijn speelbal van de afdelingen Inkoop, Productie en Verkoop. De andere afdelingen plannen allerhande acties en het magazijn moet de goederenstromen maar in goede banen zien te leiden”.

Best practices

Jeroen van den Bergh laat in zijn boek zien hoe je van een willekeurig magazijn in drie jaar een best-in-class operatie maakt. Lezers kunnen zelf een actieplan voor hun warehouse samenstellen uit best practices in logistieke processen, managementprincipes, logistieke software en ketensamenwerking. Lezers kunnen hierbij gebruik maken van de online warehouse maturity scan die de voornaamste knelpunten in het warehouse identificeert.

Sneller inspelen op veranderingen

De vorige druk van het boek dateert uit 2012. De logistieke wereld is sindsdien flink veranderd. Economisch turbulente tijden, toegenomen mondialisering, de arbeidsmarkt de duurzaamheidstransitie en de coronapandemie hebben de kwetsbaarheid van logistieke ketens blootgelegd. Tegelijkertijd ontketende e-commerce een digitale revolutie waar traditionele logistieke netwerken evenmin een pasklaar antwoord op hadden.

Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen heeft de logistieke wereld in het afgelopen decennium nieuwe best practices bedacht. “Sommige best practices uit 2012 zijn nog steeds actueel, maar met name de logistieke processen en IT zijn behoorlijk op de schop gegaan”, stelt Jeroen van den Berg. “Bovendien zie je dat warehouses sneller moeten kunnen inspelen op veranderingen in de keten. Dus laat ik zien hoe je magazijnen meer wendbaar en schaalbaar maakt.”

Uitdagend is de rol van robotisering, micro-fulfilment systemen en Internet of Things in de warehouse van de toekomst. Onderwerpen die zeker een plek verdienen in een volgende druk van Highly Competitive Warehouse Management.

Het warehouse als onderdeel van de supply chain

Donald Suidman van Nieuwsblad Transport: “Wie zijn lessen toepast, zou er in kunnen slagen om zijn dc te laten uitgroeien van reactief naar effectief en tenslotte flexibel. Maar dan nog is het magazijn niet volwassen. Wie echt goed wil presteren, moet naar buiten kijken, en de rol van het warehouse in de hele supply chain onderzoeken. Dikke kans dat de hele keten dan effectiever kan. Bijvoorbeeld door af te zien van voorheen heilige huisjes als just-in-time delivery en het streven naar zo klein mogelijke voorraden. Kleine voorraden maken warehouse en transport duur. Het is beter om oogkleppen af te zetten en met een breed gebaar de hele keten door te rekenen om te zien of het niet goedkoper kan, maakt Van den Berg aannemelijk”.

Human Resource Management?

Helaas bespreekt het boek niet het belang van Human Resource Management en personele planning in warehouses. Met de schaarste op de arbeidsmarkt, vergrijzing en kritiek op de arbeidsomstandigheden in grote distributiecentra mag dit thema niet ontbreken in een volgende druk van het boek.

Jeroen promoveerde 20 jaar geleden op Warehouse Management Systemen (WMS). Als expert adviseert hij bedrijven bij de selectie en implementatie van WMS, het ontwerp en herontwerp van layouts en processen in distributiecentra en big data analytics en KPI dashboards voor warehouses.

Koop het boek bij Managementboek.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW