Overheid, onderzoek en ondernemers in Amsterdam samen voor een schone stadslogistiek

Overheid, onderzoek en ondernemers in Amsterdam samen voor een schone stadslogistiek
Overheid, onderzoek en ondernemers in Amsterdam samen voor een schone stadslogistiek

Het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de gemeente Amsterdam gaan de bevoorrading in de stad duurzamer maken. De Hogeschool van Amsterdam (HvA), verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW, Amsterdam City en MKB-Amsterdam tekenden hiervoor op woensdag 7 oktober het convenant ‘Slim en Schoon door de Stad’ met de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho van Duurzaamheid.

Amsterdam is een vervuilde stad: de luchtkwaliteit voldoet op veel plekken niet aan de Europese maatstaven. Schonere lucht is cruciaal voor de gezondheid van Amsterdammers en voor de leefbaarheid van de stad. In het convenant Slim en Schoon door de Stad staan de afspraken die de gemeente, het bedrijfsleven en de Hogeschool van Amsterdam maken om bevoorrading van bedrijven in de stad te verduurzamen. Alle gemaakte afspraken moeten in 2025 de uitstoot van de winkelbevoorrading in de binnenstad tot nul terugdringen en jaarlijks leiden tot 3,5 miljoen minder of schone gereden kilometers in de stad.

MAATREGELEN VOOR MINDER UITSTOOT

De verschillende partners hebben allemaal een aandeel in het terugdringen van het aantal gereden kilometers, met maatregelen om schonere voertuigen in te zetten, en slimmer te bevoorraden en te leveren.

In het convenant staan tien maatregelen waaraan de partners gaan werken. Zo gaat VNO-NCW het aantal gereden kilometers terugdringen door personenauto’s van grote werkgevers in de stad. De Gemeente Amsterdam stelt onder andere per 2017 een beperkte milieuzone in voor bestelbusjes van voor het bouwjaar 2000. De Hogeschool van Amsterdam gaat zich onder leiding van lector Walther Ploos van Amstel bezighouden met het verduurzamen van de logistieke processen van bouwprojecten, wat tot een reductie van 120.000 gereden kilometers moet leiden. De onderzoekers kijken hoe de goederenstromen, zoals de aanlevering van bouwmaterialen, kunnen worden gebundeld en zo duurzaam mogelijk kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld over water.

Daarnaast gaat de HvA de logistiek optimaliseren van facilitaire dienstverlening van grote instellingen, zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en gemeentelijke diensten. Dit kan door leveranciers te laten samenwerken. Door leveringen te bundelen hoeven er bijvoorbeeld dagelijks minder vrachtwagens per bedrijf de stad in. Een ander voorbeeld is om voortaan gebruik te maken depots buiten de stad, van waaruit duurzaam vervoer plaatsvindt (bijvoorbeeld met cargobikes) om de goederen in de stad af te leveren. Studenten van de HvA ondersteunen de projecten de komende jaren op het gebied van onderzoek en uitvoering.

Het is uiteindelijk aan de Amsterdamse gemeenteraad om de plannen definitief vast te stellen. Dit gebeurt eind 2016 en volgt uit de in maart unaniem door de gemeenteraad aangenomen Agenda Duurzaamheid.

Foto: Simon de Rijke

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW