Provincie Noord-Holland investeert €11 miljoen in slimme mobiliteit en logistiek

De Provincie Noord-Holland investeert €11 miljoen in slimme mobiliteit met innovatieve maatregelen (Smart Mobility) om de regio bereikbaar en leefbaar te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Onderdeel ervan is slimme logistiek.

Smart Mobility (slimme mobiliteit) gaat om innovatieve oplossingen voor het verkeer, zoals het inzetten van nieuwe technieken, digitalisering, automatisering en data. Niet alleen voor de auto, ook voor de scheepvaart, logistieke sector en de fiets. Deze ontwikkelingen lijken misschien nog ver weg, maar in Noord-Holland is al veel mogelijk. Dat is te lezen in de voortgangsrapportage Focus Smart Mobility 2022-2025.

Slimme Logistiek

Het thema Slimme Logistiek richt zich op de verschillende typen goederenstromen in de provincie. De druk op de wegen, de noodzaak tot verduurzaming en de digitalisering zorgen ervoor dat de logistieke sector verandert. De provincie wil samen met de markt oplossingen ontwikkelen en realiseren voor deze uitdagingen. Slimme oplossingen stimuleren goederenvervoer over het water als alternatief voor wegvervoer. Digitalisering binnen de logistiek is cruciaal om verduurzaming en efficiëntie te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van lege ritten, het bundelen van goederen en het gebruik van slimme logistieke hubs door middel van data-uitwisseling.

Voor 2030 heeft de provincie de volgende doelen gesteld:

  • Een toekomstbestendig transportnetwerk dat robuust, betrouwbaar en veilig is, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van verschillende modaliteiten.
  • Versneld verduurzamen van goederenvervoer, zodat de sector bijdraagt aan klimaatafspraken.
  • Ontwikkeling van goederenvervoer in balans met de fysieke leefomgeving.

Ontwikkeltrajecten

Samen met logistieke partijen, de markt en overheden worden bestaande producten, systemen en ontwikkeltrajecten opgeschaald. Door de ontwikkeling van een digitale vaarweg en het Metropolitaan Hub Systeem wordt een verschuiving naar andere (duurzame) modaliteiten, zoals goederenvervoer over water, gestimuleerd.

Er vinden vervolgonderzoeken en pilots plaats om de logistiek te verduurzamen met behulp van data. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een logistiek reistijdenvoorspelmodel voor routeplanningssystemen en een dashboard voor bouwlogistiek om de vervoersstromen voor de woningbouwopgave en eventuele knelpunten inzichtelijk te maken.

De Netwerkvisie Logistieke Hubs is opgesteld en, samen met adviezen over pakketkluizen, opgenomen in de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Deze agenda beschrijft verschillende maatregelen die gemeenten en bedrijven kunnen nemen om goederenvervoer schoner te maken.

Projecten binnen slimme logistiek zijn:

  • Data en Logistiek: dit project levert data en indicatoren om de impact van logistieke projecten te bepalen.
  • Netwerkvisie Logistieke Hubs: zie hieronder.
  • Metropolitaan hubsysteem: doel is het realiseren van een dynamische dienstregeling voor vervoer over water, waarmee naast inzicht in concrete ladingsstromen ook informatie over vrije ladingscapaciteit beschikbaar komt.
  • Digitale Vaarweg.
  • Living Lab Purmerend.

Netwerkvisie Logistieke hubs

De provincie heeft een visie voor logistieke hubs ontwikkeld. In deze visie is in kaart gebracht wanneer iets een logistieke hub is, wat de kenmerken zijn van verschillende typen hubs en waar ze in Noord-Holland en Flevoland zouden kunnen komen. Daarnaast is in de netwerkvisie opgenomen waar potentie is voor toekomstige hubs en hoe overheden logistieke hubs kunnen inzetten voor het behalen van maatschappelijke doelen.

Ook is een handelingsperspectief opgesteld hoe decentrale overheden de hubs en duurzame stadslogistiek het beste kunnen gaan organiseren. Parallel aan het opstellen van de netwerkvisie is een onderzoek gedaan naar hoe en in welke mate pakketkluizen een bijdrage kunnen leveren aan duurzaam goederenvervoer.

Bron: Provincie Noord Holland

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW