Rijbewijskwestie grote e-bestelauto’s voorlopig opgelost

Er is goed nieuws voor eigenaren van zware elektrische bestelbestelauto’s in Nederland. De vrijstellingsregeling, die zou eindigen op 1 juli 2024, is met een jaar verlengd. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft na gesprekken met de Europese Commissie en in overleg met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie besloten de huidige gedoogsituatie onder voorwaarden met een jaar te verlengen.

Tegelijkertijd wordt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Het demissionaire kabinet wil hiermee voorkomen dat ondernemers met een zwaardere elektrische bestelauto tussen 1 juli 2024 en inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (de vierde rijbewijsrichtlijn) in de knel komen te zitten. Het is het resultaat van inspanningen van bedrijven, brancheorganisaties en de inzet van diverse Kamerleden

Het goede nieuws betekent dat de circa 850 zware elektrische bestelauto’s tot 4.250 kg die onder de huidige vrijstellingsregeling vallen na 1 juli niet terug gekeurd hoeven worden naar 3.500 kg. Bestuurders met een B-rijbewijs mogen deze auto’s tot 1 juli 2025 blijven besturen. Daarna volgt er een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Aanpak verkeersveiligheid

Voorwaarde voor het verlengen van de gedoogsituatie is dat het ministerie en branchepartijen een convenant sluiten om de grotere verkeerveiligheidsrisico’s van het rijden met zwaardere voertuigen te ondervangen. De nieuwe AMvB wordt opgesteld op basis van de huidige derde rijbewijsrichtlijn. In de AMvB wordt de vrijstelling voor de tachograafplicht niet meer opgenomen, tenzij er voor 1 juli 2025 een handhaafbaar en uitvoerbaar plan komt waarmee de rij- en rusttijden tenminste even goed gewaarborgd kunnen worden.

Bij de uitwerking wordt de mogelijkheid verkend voor een aanvullende opleiding, zodat ook bestuurders van zwaardere voertuigen zonder rijbewijs C met de juiste vaardigheden en kennis veilig op pad gaan. De komende maanden werkt het ministerie met de sector aan een convenant, waarin deze afspraken worden vastgelegd.

TLN is positief

Transportorganisatie TLN is blij met de positieve afloop. Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN: ‘We hebben ons maandenlang ingezet voor een verlenging van de vrijstellingsregeling en het is fijn te constateren dat alle inzet en inspanningen niet voor niets zijn geweest. De bedrijven die geïnvesteerd hebben in deze voertuigen kunnen met een gerust hart verder. Het is alleen wel jammer dat bedrijven die nu een nieuw elektrisch voertuig willen aanschaffen pas in de loop van volgend jaar van de vrijstelling kunnen profiteren, als de nieuwe regelgeving er is. Hopelijk komt die er snel. Dat is belangrijk voor de verduurzaming van de sector.’

Europese regels

In Europees verband wordt gewerkt aan een nieuwe rijbewijsrichtlijn. TLN verwacht dat daarin geregeld wordt dat bestuurders met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot maximaal 4.250 kg mogen besturen. Dat is 750 kg meer dan een vergelijkbare dieselbus, waarvoor de (rijbewijs)grens bij 3.500 kg ligt. Het meergewicht is nodig om het verlies aan laadvermogen door het hogere gewicht van batterijen bij ZE-bestelauto’s te compenseren.

Elisabeth Post: ‘De nieuwe EU-wetgeving waaraan gewerkt wordt is goed voor de efficiency en de verduurzaming en ook nodig om als transportsector aan de Klimaatdoelstellingen te voldoen. Daarnaast kunnen we met deze oplossing ook een deel van de problemen van de chauffeurstekorten opvangen, zodat we de continuïteit van de elektrische logistieke diensten in stedelijke gebieden kunnen waarborgen.’

Bron: TLN

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW